Вищий господарський суд України
Про «Порядок безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка» (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 02.11.99 № 01-8/ 518) 02.11.1999

Арбітражні суди України

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про Державний бюджет України на 1999 рік» Головне управління державного казначейства України наказом від 22.03.99 №25 затвердило «Порядок безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка» (далі - Порядок). Наказ зареєстровано Міністерством юстиції України 15.04.99 за №233/3526.

Вищий арбітражний суд України вважає за доцільне звернути увагу арбітражних судів на окремі положення названого Порядку.

1. Цей Порядок поширюється на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України установам і організаціям, які перейшли на казначейську форму виконання бюджету за видатками.

2. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14.01.97 №13, якою запроваджено казначейську форму виконання державного бюджету, банківські рахунки установ, організацій, що перебувають на державному бюджеті, закриті, а фінансування їх витрат здійснюється з бюджетних рахунків органів Державного казначейства України, відкритих на ім'я цих органів у визначених Кабінетом Міністрів України і Національним банком України банківських установах. Для обліку витрат бюджетних установ (організацій) на їх ім'я в органах Державного казначейства України відкрито бюджетні і позабюджетні реєстраційні рахунки.

Оплата видатків бюджетних установ і організацій здійснюється за правилами, встановленими Порядком.

3. Безспірне списання (стягнення) коштів з бюджетних установ і організацій проводиться у випадках, передбачених законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів (пункт 1.4 Порядку).

4. Органи Державного казначейства України зобов'язані приймати до виконання документи на безспірне списання (стягнення) коштів з реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій незалежно від наявності коштів на цих рахунках (пункт 4.1 Порядку). Проте, якщо на відповідному реєстраційному рахунку платника відсутні кошти або їх недостатньо, часткова оплата розрахунково-платіжних документів на безспірне списання здійснюється за правилами, визначеними пунктом 4.6 Порядку.

5. Арбітражні суди повинні враховувати, що відповідно до розділу 3 Порядку безспірне списання (стягнення) коштів з реєстраційного рахунку платника на підставі виконавчих документів, перелік яких зазначено у статті 349 Цивільного процесуального кодексу України, статті 8 Арбітражного процесуального кодексу України, інших актах законодавства, здійснюється за умови додання до розрахункових документів оригіналів виконавчих документів. Відповідальність за обгрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи на безспірне списання коштів несе стягувач (пункт 3.6 Порядку). Крім того, відповідним посадовим особам органів Державного казначейства України надано право у разі невірного визначення стягувачем реєстраційного рахунку у розрахунковому документі самостійно вирішувати, з якого саме рахунку проводити стягнення (частина третя пункту 4.3 Порядку).

6. Згідно з пунктом 4.5 Порядку неоплачені розрахункові документи зберігаються органом Державного казначейства України в особовій справі установи (організації) до повної їх оплати. Черговість оплати розрахункових документів визначається залежно від дати їх надходження.

7. Безспірне стягнення коштів з реєстраційного рахунку платника здійснюється згідно з економічною класифікацією видатків бюджету. Витрати, пов'язані з арбітражним процесом, і штрафні санкції стягуються за тим самим кодом економічної класифікації видатків бюджету, що і основні суми. Що ж до позабюджетних коштів установ і організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету, то їх безспірне списання здійснюється безпосередньо з надходжень на позабюджетний рахунок без урахування кодів бюджетної класифікації (пункт 4.4 Порядку). За таких умов арбітражним судам слід з'ясовувати у сторін і зазначати у наказах про примусове виконання рішень, з якого саме - бюджетного чи позабюджетного - реєстраційного рахунку повинна списуватись визначена у наказі сума.

Про викладене повідомляється в порядку інформації.

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський