Вищий господарський суд України
Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 01.11.2000 № 01-8/599 01.11.2000

Головам арбітражних судів України

 

Про зупинення дії наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України від 02.08.99 №130/171/398 “Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку й витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів”

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва відповідно до Указу Президента України від 03.02.98 №79/98 “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності” зупинено дію названого наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України (далі - наказ).

Відповідне повідомлення вміщено у газеті “Урядовий кур'єр” від 04.10.2000 №181 (стор.10).

Згідно із статтею 4 згаданого Указу Президента України дія відповідного нормативно-правового акта, тобто у даному разі наказу, зупиняється до усунення порушень, зазначених у рішенні Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва; повний текст цього рішення від 30.06.2000 №17-75/6 є в юридичній інформаційно-пошуковій комп'ютерній системі, зокрема, “Законодавство” і “Ліга”.

Про викладене повідомляється у зв'язку із наявністю у провадженні арбітражних судів справ за позовами Фонду України соціального захисту інвалідів до підприємств, установ, організацій про стягнення цільових коштів на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації (стаття 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”).

Оскільки названий Закон не містить приписів щодо правового механізму здійснення згаданих відрахувань, а такий механізм було визначено саме у наказі, то зупинення дії останнього з урахуванням конкретних обставин і матеріалів справи згідно з частиною першою статті 79 Арбітражного процесуального кодексу України може бути підставою для зупинення провадження у відповідних справах на період до усунення порушень, зазначених у рішенні Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський