Вищий господарський суд України
Про рішення Конституційного Суду України від 30.05.2001 №7-рп/2001 (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 11.06.2001 № 01-8/678) 11.06.2001

Арбітражні суди України

 

Конституційним Судом України 30 травня 2001 року прийнято рішення №7-рп/2001 зі справи №1-22/2001 за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський Акціонерний Банк” щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частини першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб).

Конституційний Суд України вирішив, зокрема, що “положення частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з яким адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при тривалому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення, слід розуміти так, що передбачені цією статтею строки не застосовуються у випадках притягнення юридичних осіб до відповідальності за порушення валютного чи податкового законодавства”.

Повний текст цього рішення є в інформаційно-пошукових системах “Законодавство” і “Ліга”.

Про викладене повідомляється у порядку інформації і для врахування у розгляді справ, пов'язаних притягненням до відповідальності юридичних осіб за порушення валютного, податкового законодавства тощо (див. також абзац третій пункту 2 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 №02-5/35 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів”).

Заступник Голови Вищого

арбітражного суду України А.Осетинський