Вищий господарський суд України
Про рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 30.08.02 № 01-8/978) 30.08.2002

Господарським судам України

 

Конституційний Суд України прийняв рішення від 09.07.2002 № 15-рп/2002 зі справи № 1-2/2002 за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів).

Відповідно до пункту 1 резолютивної частини цього рішення положення частини другої статті 124 Конституції України щодо поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі, в аспекті конституційного звернення необхідно розуміти так, що право особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами. Встановлення законом або договором досудового врегулювання спору за волевиявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий захист.

До внесення відповідних змін до Господарського процесуального кодексу України та інших актів законодавства господарським судам слід виходити з того, що правові норми, якими встановлено порядок досудового врегулювання спорів, а також наслідки недотримання вимог зазначених норм не можуть застосовуватися у вирішенні господарських спорів.

З повним текстом названого рішення Конституційного Суду України можна ознайомитись в юридичних інформаційно-пошукових системах, зокрема, “Законодавство” і “ЛІГА”.

Про викладене повідомляється у порядку інформації та для врахування у вирішенні спорів.

Голова Вищого господарського

суду України Д.Притика