Вищий господарський суд України
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 05.12.2007 № 01-8/949 05.12.2007

 Господарські суди України

 

Про внесення змін і доповнень до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 18.11.2003 № 01-8/1427 "Про юрисдикцію Європейського суду з прав людини в Україні"

У зв’язку зі змінами, що сталися у чинному законодавстві, та виникненням у судовій практиці питань стосовно застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року Вищий господарський суд України вважає за необхідне внести такі зміни і доповнення до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 18.11.2003 № 01-8/1427 "Про юрисдикцію Європейського суду з прав людини в Україні":

1. Назву листа викласти у такій редакції: "Про Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та юрисдикцію Європейського суду з прав людини";

2. У тексті слова "Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року" в усіх відмінках замінити словами "Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року" у відповідних відмінках;

3. У преамбулі слова "далі – Закон" замінити словами "з подальшими змінами, далі – Закон";

4. Пункт 1 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту: "Законом України від 09.02.2006 № 3435-ІV ратифіковано протокол № 12 до Конвенції, підписаний від імені України 04.11.2000 у м. Римі";

У зв’язку з цим абзац п’ятий, шостий і сьомий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим і восьмим;

5. Абзац п’ятий пункту 3 виключити;

6. Абзац третій пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

"пункті 1 статті 6 Конвенції, який визначає, що кожен при вирішенні питань, зокрема, щодо його цивільних прав та обов’язків має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Критеріями оцінки розгляду справи упродовж розумного строку є складність справи, поведінка учасників процесу і поведінка державних органів (суду);"

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим і десятим.

Заступник Голови Вищого

господарського суду України В. Москаленко