Вищий господарський суд України
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.12.2008 № 01-8/724 15.12.2008

Господарські суди України

Про деякі питання призначення

і проведення судових експертиз

у справах, пов’язаних із захистом

прав інтелектуальної власності

Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України, передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки (частина друга статті 41).

 У зв’язку з зазначеними приписами вкрай важливим є дотримання господарськими судами норм чинного законодавства щодо порядку призначення і проведення судових експертиз. Тому додатково до викладеного в роз’ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 №02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (з подальшими змінами і доповненнями) та в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 №04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності", а також в Інформаційних листах Вищого господарського суду України від 27.11.2006 №01-8/2651 "Про деякі питання призначення судових експертиз" і від 04.06.2008 №01-8/348 "Про деякі питання, пов’язані зі строками проведення судових експертиз" вважаємо за необхідне звернути увагу на таке.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після грунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення. З урахуванням конкретних обставин справи не виключається можливість вирішення господарським судом питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Якщо обставини справи свідчать про доцільність отримання роз’яснень спеціаліста з відповідних питань, господарський суд може скористатися правом, наданим йому статтею 30 Господарського процесуального кодексу України, і викликати відповідного спеціаліста для участі в судовому процесі, притому як у підготовці справи до розгляду, так і під час її розгляду.

До призначення судової експертизи слід:

- з’ясовувати наявність серед експертів державної спеціалізованої установи спеціалістів належної кваліфікації;

- максимально конкретно визначати коло питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, та обсяг потрібних для експертного дослідження матеріалів;

- у необхідних випадках розглядати можливість виклику судового експерта для уточнення питань, які ним мають бути роз’яснені;

- з’ясовувати усі інші обставини, пов’язані з проведенням судової експертизи.

Порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмету доказування у справі, є недопустимим.

Господарським судам необхідно також враховувати, що недотримання порядку призначення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

Заступник Голови Вищого

господарського суду України В. Москаленко