Вищий господарський суд України
Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 19.03.2004 № 01-8/493 (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 05.06.2008 № 01-8/350) 05.06.2008

Господарські суди України Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 19.03.2004 № 01-8/493 "Про практику Верховного Суду України щодо перегляду ухвал Вищого господарського суду України про повернення касаційних скарг"

На доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 19.03.2004 № 01-8/493 "Про практику Верховного Суду України щодо перегляду ухвал Вищого господарського суду України про повернення касаційних скарг" доводимо до відома та для врахування у здійсненні судочинства постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду ухвал Вищого господарського суду України про повернення касаційних скарг (подань).

Додаток: постанови Верховного Суду України:

1) від 08.04.2008 у справі № 53/49-06 (08/113);

2) від 15.04.2008 у справі № 7/296-07-7795 (08/122);

3) від 22.04.2008 у справі № 10/150-03 (08/120);

4) від 13.05.2008 у справі № 39/262(18/326) (08/133).

 
Заступник Голови Вищого

господарського суду України В. Москаленко

 

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

8 квітня 2008 року № 53/49-06

 

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:

 

Головуючого Барбари В.П.,

Суддів: Карпечкіна П.Ф., Колесника П.І.,

  Потильчака О.І., Черногуза Ф.Ф.,

  Шицького І.Б., Щотки С.О.,

 

розглянувши касаційну скаргу спільного підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Експогаз" (далі - СП "Експогаз") на ухвалу Вищого господарського суду України від 19 червня 2006 року у справі № 53/49-06,

 

встановила:

 

У лютому 2006 року СП "Експогаз" звернулося в господарський суд Харківської області із позовом до спільного підприємства у формі акціонерного товариства "Українська пивна компанія", Сімеїзької селищної ради про спонукання спільного підприємства у формі акціонерного товариства "Українська пивна компанія" до належного виконання умов договору простого товариства від 17 серпня 2005 року в частині укладення договору про придбання земельної ділянки; спонукання відповідачів до укладення договору про придбання земельної ділянки.

Рішенням господарського суду Харківської області від 20 березня 2006 року позов задоволено.

У суді першої інстанції справа розглядалась в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 19 червня 2006 року касаційну скаргу виконавчого комітету Сімеїзької селищної ради на рішення господарського суду Харківської області від 20 березня 2006 року передано на розгляд до Вищого адміністративного суду України з мотивів непідвідомчості даної справи Вищому господарському суду України. Ухвала вмотивована посиланням на статті 17, 50, 210 та пункт 13 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України.

20 березня 2008 року колегією суддів Верховного Суду України за касаційною скаргою СП "Експогаз" порушено провадження з перегляду у касаційному порядку ухвали Вищого господарського суду України від 19 червня 2006 року. У касаційній скарзі ставиться питання про скасування оскарженої ухвали та передачу справи на розгляд до Вищого господарського суду України з мотивів порушення положень статей 19, 125 Конституції України та норм процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відмовляючи в прийнятті касаційної скарги позивача на постанову суду апеляційної інстанції, Вищий господарський суд України виходив з того, що дана справа є справою адміністративної юрисдикції, а судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Вищий адміністративний суд України.

Проте такий висновок не відповідає вимогам процесуального закону та є помилковим.

За визначенням, що дається у статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України, справа адміністративної юрисдикції (адміністративна справа) - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (пункт 1 частини першої).

Дана справа не відповідає наведеному вище нормативному визначенню адміністративної справи.

Спір у даній справі виник при укладенні договору про спільну інвестиційну діяльність. Порядок укладення вищезазначеного договору регулюється главою 77 "Спільна діяльність" Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

Згідно частини 1 статті 1 ЦК України цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права (частина 2 статті 2 ЦК України).

Відповідно до статті 1132 ЦК України за договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

Оскільки, зазначені відносини регулюються цивільним законодавством і засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності їх учасників, даний спір є цивільно-правовим.

Відтак, висновок Вищого господарського суду України про те, що даний спір виник з публічно-правових відносин, а дана справа є справою адміністративної юрисдикції є неправомірним.

Враховуючи викладене, за суб'єктним складом сторін та предметом спору дана справа підлягає розгляду господарськими судами у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.

Відмовивши позивачу у прийнятті касаційної скарги на рішення суду першої інстанції за відсутності для цього законних підстав, Вищий господарський суд України фактично обмежив суб'єкта оскарження у здійсненні прав, передбачених пунктом 8 частини третьої статті 129 Конституції України. Тому оскаржену ухвалу слід скасувати, а справу передати на розгляд до Вищого господарського суду України.

Керуючись статтями 111-17 – 111-21 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України 

 

постановила:

 

Касаційну скаргу спільного підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Експогаз" задовольнити.

Ухвалу Вищого господарського суду України від 19 червня 2006 року у справі № 53/49-06 скасувати, а справу передати на розгляд до Вищого господарського суду України.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

15 квітня 2008 року № 7/296-07-7795

 

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:


Головуючого Барбари В.П.

суддів: Карпечкіна П.Ф., Колесника ПЛ., Потильчака О.І.,

  Черногуза Ф.Ф., Шицького І.Б. та Щотки С.О.,

 

за участю представників: 

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва - Аліфанова Т.Ю. та Мишковець О.В.,

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ухвалу Вищого господарського суду України від 11 лютого 2008 року № 7/296-07-7795 у справі за заявою TOB "ЄвроЛенд" до TOB "Буд-Олл" про банкрутство,

 

встановила:

 

Ухвалою господарського суду Одеської області від 26 вересня 2007 року порушено провадження у справі за заявою TOB "ЄвроЛенд" до TOB "Буд-Олл" про банкрутство. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Накладено арешт на все належне боржнику майно. Призначено дату розгляду справи (а.с. 1).

Постановою господарського суду Одеської області від 16 жовтня 2007 року визнано боржника банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута ініціюючого кредитора - TOB "ЄвроЛенд". Скасовано арешт, накладений на майно боржника та інші обмеження щодо розпорядження майна банкрута (а.с. 35).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15 листопада 2007 року затверджено звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс боржника. Припинено юридичну особу - TOB "Буд-Олл". Кредиторську заборгованість банкрута списано 

як безнадійну. Вимоги, незадоволені за відсутністю майна, ухвалено вважати погашеними. Припинено провадження у справі (а.с. 43).

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 26 грудня 2007 року відмовлено у прийнятті апеляційної скарги ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ухвали господарського суду Одеської області від 26 вересня 2007 року і 15 листопада 2007 року та постанову господарського суду Одеської області від 16 жовтня 2007 року (а.с 47-48).

Ухвалою Вищого господарського суду України від 11 лютого 2008 року № 7/296-07-7795 касаційну скаргу повернуто ДПІ у Голосіївському районі м. Києва у зв'язку з недотриманням вимог, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 111-3 ГПК України (а.с. 64-65).

Ухвалою Верховного Суду України від 27 березня 2008 року порушено провадження з перегляду в касаційному порядку ухвали Вищого господарського суду України від 11 лютого 2008 року № 7/296-07-7795 за касаційною скаргою ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, де поставлено питання про скасування цієї ухвали та передачу справи на розгляд до Вищого господарського суду України (а.с. 124).

Заслухавши доповідача, представників ДПІ у Голосіївському районі м. Києва та перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Вищий господарський суд України, повертаючи ДПІ у Голосіївському районі м. Києва касаційну скаргу, зазначив, що відсутні докази надіслання її копії кредитору - TOB "ЄвроЛенд" (м. Москва).

Проте, такий висновок є безпідставним.

Згідно з ст. 5 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності (далі - Угода), укладеної урядами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав ( набула чинності для України 19 грудня 1992 року), компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зобов'язуються надавати взаємну правову допомогу. Взаємне надання правової допомоги включає вручення пересилання документів і виконання процесуальних дій, зокрема проведення експертизи, заслуховування сторін, свідків, експертів та інших осіб. При наданні правової допомоги компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зносяться одна з одною безпосередньо.

Вказана Угода підписана і ратифікована урядами України та Російської Федерації.

Таким чином, покладення на скаржника обов'язку надсилання копії касаційної скарги стороні, місцезнаходженням якої є Російська Федерація, суперечить положенням Угоди.

У зв'язку з цим оскаржена ухвала касаційної інстанції підлягає скасуванню, а справа - передачі на розгляд до Вищого господарського суду України.

Враховуючи викладене і керуючись статтями 111-17 – 111-20 ГПК України, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України

 

 

постановила:

 

Касаційну скаргу ДПІ у Голосіївському районі м. Києва задовольнити.

Ухвалу Вищого господарського суду України від 11 лютого 2008 року № 7/296-07-7795 скасувати та передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

 

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

22 квітня 2008 року № 10/150-03

 

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:

 

Головуючого: Барбари В.П.,

Суддів: Гуля B.C., Карпечкіна П.Ф., Колесника П.І.,

  Потильчака О.І., Шицького І.Б., Щотки C.O.,

 

касаційну скаргу Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба" на ухвалу Вищого господарського суду України від 18 січня 2008 року у справі № 10/150-03 за заявою Бершадської міжрайонної державної податкової інспекції до Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба" про визнання банкрутом, -

 

встановила:

 

У травні 2003 року Бершадська міжрайонна державна податкова інспекція звернулась до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба". В обґрунтування заяви заявник вказував на неспроможність Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба" сплатити податковий борг.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 17 липня 2007 року розірвано мирову угоду від 31 січня 2005 року, укладену між боржником та кредиторами Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба", затверджену ухвалою господарського суду Вінницької області від 25 лютого 2005 року. Провадження у справі № 10/150-03 поновлено.

Постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 1 листопада 2007 року залишено без зміни ухвалу господарського суду Вінницької області від 17 липня 2007 року.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 18 січня 2008 року повернено касаційну скаргу Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба" на ухвалу господарського суду Вінницької області від 17 липня 2007 року та постанову Житомирського апеляційного господарського суду від 1 листопада 2007 року.

В основу ухвали Вищого господарського суду України покладені висновки про те, що касаційна скарга підлягає поверненню, оскільки підписана особою, яка не має права її підписувати та відсутні докази надіслання копії касаційної скарги іншій стороні у справі.

У касаційній скарзі скаржником ставиться питання про відновлення процесуального строку на касаційне оскарження та скасування ухвали Вищого господарського суду України з мотивів неправильного застосування норм матеріального і процесуального права.

Ухвалою Верховного Суду України від 3 квітня 2008 року відновлено пропущені строки касаційного оскарження, порушено касаційне провадження з перегляду ухвали Вищого господарського суду України від 18 січня 2008 року у справі № 10/150-03.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно п. 1 статті 111-3 ГПК України, касаційна скарга не приймається і повертається судом, якщо вона підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

Касаційна скарга Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба", яка направлялась до Вищого господарського суду України була підписана головою правління СВАТ "Дружба" Омельченком В.В., тобто особою, посадове становище якої зазначено і яка має право на підписання такого документа.

Та обставина, що до касаційної скарги не додано доказів, які підтверджують покладення на Омельченка В.В. виконання обов'язків голови правління СВАТ "Дружба" могла бути підставою для їх витребування, а не підставою повернення касаційної скарги.

Повертаючи касаційну скаргу, касаційний суд вказав на відсутність доказів направлення її копії кредитору - Фінансовому управлінню Чечельницької районної держадміністрації, оскільки касаційна скарга направлена на іншу адресу ніж зазначено у довідці № 3366 про включення кредитора до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Проте, Вищий господарський суд України вказуючи, що касаційна скарга направлена на іншу адресу, не з'ясував фактичного місце знаходження кредитора - Фінансового управління Чечельницької районної держадміністрації та не врахував, що у заяві Фінансового управління Чечельницької районної держадміністрації про залучення його в якості кредитора та визнання грошових вимог зазначено адресу: смт. Чечельник, вул. Леніна 32, на яку скаржником було відправлено копію касаційної скарги.

За таких обставин Вищий господарський суд України помилково застосував пункт 3 частини 1 статті 111-3 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якого касаційна скарга повертається судом, якщо до скарги не додано доказів надіслання її копії іншій стороні (сторонам) у справі.

Враховуючи викладене, оскаржену ухвалу слід скасувати як незаконну, а справу передати на розгляд до Вищого господарського суду України.

Керуючись ст. ст. 111-17 – 111-20 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата у господарських справах, -

 

постановила :

 

Касаційну скаргу Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба" задовольнити.

Ухвалу Вищого господарського суду України від 18 січня 2008 року у справі № 10/150-03 скасувати, а справу передати до Вищого господарського суду України на розгляд у касаційному порядку.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

 

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

13 травня 2008 року № 39/262 (18/326)

 

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:

 

Головуючого: Барбари В.П.,

Суддів: Гуля B.C., Карпечкіна П.Ф., Колесника П.І.,

  Потильчака О.І., Шицького І.Б., Щотки C.O.,

 

за участю представників: 

підприємства Дніпропетровської облспоживспілки "Ремонтно-монтажний комбінат" - Задорожної І.О., Лисенка Є.С., 

приватного науково-виробничого підприємства "Титан" - Курочки Л.В.,

 

розглянувши касаційну скаргу підприємства Дніпропетровської облспоживспілки "Ремонтно-монтажний комбінат" на ухвалу Вищого господарського суду України від 5 лютого 2008 року у справі № 39/262(18/326) за позовом приватного науково-виробничого підприємства "Титан" до підприємства Дніпропетровської облспоживспілки "Ремонтно-монтажний комбінат", треті особи - Самарський відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, споживче товариство "Титан", про витребування майна, -

 

встановила:

 

Оскаржуваною ухвалою Вищий господарський суд України повернув без розгляду касаційну скаргу підприємства Дніпропетровської облспоживспілки "Ремонтно-монтажний комбінат" на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30 серпня 2007 року на підставі пункту третього частини першої статті 111-3 ГПК України. Ухвала обґрунтована тим, що заявником не надано належних доказів надіслання копії касаційної скарги третім особам - Самарському відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, споживчому товариству "Титан".

Підприємство Дніпропетровської облспоживспілки "Ремонтно-монтажний комбінат" просить скасувати ухвалу Вищого господарського суду України з мотивів неправильного застосування касаційним судом норм процесуального права.

Ухвалою Верховного Суду України від 10 квітня 2008 року порушено касаційне провадження з перегляду ухвали Вищого господарського суду України від 5 лютого 2008 року у справі № 39/262(18/326).

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши доводи касаційної скарги Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 21 ГПК України сторонами в судовому процесі позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у ст. 1 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 111-1 ГПК України особа, яка подає касаційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у сторони відсутні.

Таким чином положення Господарського процесуального кодексу України не містять прямої вказівки щодо необхідності надіслання копії касаційної скарги третій особі, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Відтак, посилання Вищого господарського суду України на невідповідність поданої Підприємством касаційної скарги вимогам розділу XII1 ГПК України є безпідставним і не ґрунтується на вимогах процесуального закону.

За таких обставин оскаржувана ухвала підлягає скасуванню як незаконна, а касаційна скарга підприємства Дніпропетровської облспоживспілки "Ремонтно-монтажний комбінат" на ухвалу суду апеляційної інстанції передачі до Вищого господарського суду України для розгляду по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 111-17 – 111-20 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата у господарських справах, 

 

постановила :

 

Касаційну скаргу підприємства Дніпропетровської облспоживспілки "Ремонтно-монтажний комбінат" задовольнити.

Ухвалу Вищого господарського суду України від 5 лютого 2008 року у справі № 39/262(18/326) скасувати, а касаційну скаргу підприємства Дніпропетровської облспоживспілки "Ремонтно-монтажний комбінат" на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30 серпня 2007 року разом зі справою передати до Вищого господарського суду України для розгляду по суті.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.