Вищий господарський суд України
Про Перелік питань, вміщених в оглядових листах ВГСУ, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства (Інформаційний лист ВГСУ від 23.02.2009 № 01-08/122) 23.02.2009

Господарські суди України

 

У порядку інформації доводимо до відома Перелік питань, вміщених в оглядових листах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства, станом на 01.03.2009.

Додаток: за текстом на 6 арк.

 

Заступник Голови Вищого

господарського суду України                                                                                                                                                  В. Москаленко

 

Перелік питань, вміщених у документах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства

 

№ п/п

Зміст питання

Дата і номер Оглядового листа

1.

У вирішенні питання про наявність підстав для визнання недійсним оспорюваного рішення Антимонопольного комітету України, прийнятого за результатами здійсненої ним перевірки додержання законодавства про захист економічної конкуренції, необхідно з'ясовувати додержання приписів Положення про порядок такої перевірки, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25.12.2001 № 182-р

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 1

2.

У розгляді позову про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України необхідно досліджувати питання про наявність підстав, визначених пунктом першим статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо строків звернення до суду з позовом про визнання недійсним рішення Комітету

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 2

3.

Порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбачене статтею 7 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді неправомірної порівняльної реклами, не потребує доведення факту зниження попиту на товар внаслідок порівняльної реклами

 03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 3

4.

Підстави для визнання судом недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого стосовно суб'єкта господарювання, мають бути зазначені й обґрунтовані у позовній заяві цього суб'єкта господарювання

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 4

5.

Відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 6

6.

У вирішенні спору, пов'язаного із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, господарський суд повинен керуватися тими нормами відповідного законодавства, які були чинними на час виникнення спірних правовідносин

03.12.2004

№ 04-5/3180

п. 7

7.

Органи Антимонопольного комітету України у здійсненні наданих їм повноважень не обмежені у виборі джерела отримання інформації

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 8

8.

У зв'язку з тим, що Законом України "Про захист економічної конкуренції" передбачено відповідальність за неподання певних даних на запит органу Антимонопольного комітету України, господарському суду у розгляді відповідних справ слід встановлювати, чи було повідомлено суб'єкта господарювання про необхідність надання даних та у який саме спосіб, а також причини, з яких їх не було надано

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 9

9.

Факти зловживання монопольним становищем, встановлені судовим рішенням, яке в подальшому скасовано, не може бути покладено в основу іншого судового рішення на підставі частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 10

10.

Факт чи факти нав'язування суб'єктом господарювання товару (в тому числі послуг), не потрібного контрагентові, повинні бути доведені органом Антимонопольного комітету України і відображені в рішенні господарського суду з відповідного спору

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 11

11.

Для кваліфікації дій суб'єкта господарювання як правопорушення, передбаченого, статтею 13 та пунктом другим статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" не обов'язкове настання наслідків у вигляді ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання або споживачів, зокрема, заподіяння їм шкоди (збитків), а достатньо встановлення можливості настання таких наслідків

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 12

12.

Неповнота проведення органом Антимонопольного комітету України аналізу ринку послуг стала підставою для визнання судом недійсним прийнятого цим органом рішення

03.12.2004

№ 04-5/3180,

п. 13

13.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

11.07.2005

№ 01-8/1222,

п. 1

14.

Порядок прийняття рішення органом Антимонопольного комітету України у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції вважається порушеним, якщо рішення підписано не уповноваженою на це особою

11.07.2005

№ 01-8/1222,

п. 3

15.

Пропозиція органів Антимонопольного комітету України щодо добровільного повернення суб'єктом господарювання коштів, отриманих внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не підпадає під ознаки рекомендацій таких органів у розумінні статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

11.07.2005

№ 01-8/1222,

п. 4

16.

Факт зайняття суб'єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку доводиться органами Антимонопольного комітету України на підставі відповідного дослідження, проведеного у порядку, передбаченому Методикою визначення монопольного становища суб'єкта господарювання на ринку

11.07.2005

№ 01-8/1222,

п. 5

17.

Факти неодноразового неподання інформації на запити органів Антимонопольного комітету України не є триваючим порушенням у розумінні статті 42 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а утворюють самостійні (окремі) порушення законодавства про захист економічної конкуренції

11.07.2005

№ 01-8/1222,

п. 6

18.

Сума накладеного органом Антимонопольного комітету України штрафу за порушення антимонопольного законодавства не підлягає стягненню у період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів

11.07.2005

№ 01-8/1222,

п. 7

19.

Якщо рішення органу Антимонопольного комітету України про відмову в наданні суб'єктам господарювання згоди на узгоджені дії визнано недійсним рішенням суду, яке набрало законної сили, то відсутні підстави для відповідальності за такі дії (у розумінні законодавства про захист економічної конкуренції)

11.07.2005

№ 01-8/1222,

п. 8

20.

Порушення або неправильне застосування норм процесуального права у прийнятті рішення органом Антимонопольного комітету України зі справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції може бути підставою для зміни, скасування чи визнання такого рішення недійсним тільки за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправомірного рішення

11.07.2005

№ 01-8/1222,

п. 9

21.

У справі зі спору про визнання недійсним рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України належним відповідачем є територіальне відділення, від імені якого прийнято таке рішення

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 1

22.

Питання про належність і допустимість доказів у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України "Про захист економічної конкуренції", вирішується господарським судом з обов'язковим урахуванням вимог статті 41 названого Закону щодо забезпечення доказів

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 2

23.

У вирішенні спору зі справи, обставини якої пов'язані з визначенням меж товарного ринку та/або монопольного становища суб'єкта господарювання на ньому, господарський суд не повинен знову визначати такі межі та/або монопольне становище після того, як це зробив орган Антимонопольного комітету України, і таким чином перебирати на себе повноваження зазначеного органу, а має перевірити відповідність прийнятого у зв'язку з цим рішення органу Антимонопольного комітету України вимогам чинного законодавства

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 3

24.

Розпорядження адміністративної колегії територіального відділення АМК про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції визнано господарськими судами таким, що не порушує прав та охоронюваних законом інтересів суб'єкта господарювання

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 4

25.

Визначений Господарським кодексом України перелік дій, які визнаються зловживанням монопольним становищем, не може вважатися вичерпним

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 5

26.

Визнання господарським судом спору між суб'єктами господарювання звичайним господарським спором з приводу виконання договірних зобов'язань, який має поодинокий характер і можливість виникнення якого не виключається навіть за умов існування значної конкуренції на ринку, стало підставою для висновку господарського суду про відсутність у діях суб'єкта господарювання ознак зловживання монопольним становищем на товарному ринку

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 6

27.

У вирішенні питань про наявність чи відсутність у діях (бездіяльності) суб'єкта господарювання ознак зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку господарському суду необхідно з'ясовувати та відображати в судовому рішенні, яким чином такі дії (бездіяльність) призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції або ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів і в чому конкретно полягають відповідні негативні наслідки

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 7

28.

Господарський суд у вирішенні спору не повинен здійснювати дослідження ринків товарів, у тому числі товарні та територіальні межі ринку, питання формування цін на ринках товарів тощо, визначати власними силами монопольне (домінуюче) становище суб'єктів господарювання на ринку, оскілки відповідні функції здійснюються виключно органами Антимонопольного комітету України

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 8

29.

Неподання суб'єктом господарювання певної інформації на надісланий органом Антимонопольного комітету України у межах його повноважень запит є конкретним актом невиконання конкретної заснованої на законі вимоги державного органу незалежно від того, чи надсилалися таким органом даному суб'єктові господарювання у подальшому інші запити з таких самих питань, але з іншими строками виконання

 

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 9

30.

Надання послуг з планового технічного обслуговування об'єктів газотранспортної мережі є невід'ємною частиною діяльності з газопостачання та транспортування природного газу. У зв'язку з цим суб'єкт господарювання, який займає монопольне становище на ринку транспортування природного газу, обґрунтовано визнаний також і монополістом у сфері надання послуг, що нерозривно пов'язані з такою діяльністю, зокрема, послуг з технічного обслуговування системи газопостачання

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 10

31.

Відмова уповноваженого органу від здійснення передбачених законодавством компенсаційних виплат окремим категоріям суб'єктів господарювання правильно кваліфіковано органом Антимонопольного комітету України і господарськими судами як антиконкурентні дії (створення дискримінаційних умов діяльності порівняно з конкурентами)

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 11

32.

Неналежне з'ясування господарськими судами у прийнятті судових рішень обставин, за якими органом Антимонопольного комітету України дії суб'єкта господарювання кваліфікувалися як порушення конкуренційного законодавства, стало підставою для скасування відповідних рішень та передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 12

33.

Економічні санкції, застосовані Антимонопольним комітетом України до суб'єкта господарювання за порушення вимог антимонопольно-конкуренційного законодавства, не пов'язані з невиконанням чи неналежним виконанням цим суб'єктом господарювання грошового або податкового зобов'язання, а тому до відповідних правовідносин не застосовуються приписи статті 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

24.10.2006

№ 01-8/2361,

п. 13

34.

Справи зі спорів, пов'язаних з оскарженням рішень (розпоряджень) органів Антимонопольного комітету України, підвідомчі господарським судам і підлягають розглядові за правилами Господарського процесуального кодексу України

21.08.2007

№ 01-8/741,

п. 1

35.

Рішення органів Антимонопольного комітету України можуть бути оскаржені у двомісячний строк з дня одержання рішення

21.08.2007

№ 01-8/741,

п. 2

36.

Судовими інстанціями у справі визнано необґрунтованим твердження стосовно права органу Антимонопольного комітету України приймати рішення у справі лише за наявності відповіді суб'єкта господарювання на подання відповідного органу з попередніми висновками

21.08.2007

№ 01-8/741,

п. 3

37.

Недобросовісною конкуренцією є, зокрема, таке неправомірне використання чужих позначень, яке може призвести (а не лише таке, що вже призвело) до змішування з діяльністю іншого господарського суб'єкта

21.08.2007

№ 01-8/741,

п. 4

38.

У вирішенні спору, пов'язаного з визнанням недійсним рішення територіального відділення Антимонопольного комітету України, яким дії підприємства кваліфіковано як зловживання монопольним (домінуючим) становищем, господарські суди повинні вичерпно з'ясовувати обставини, з якими закон пов'язує визнання певних дій таким зловживанням

21.08.2007

№ 01-8/741,

п. 5

39.

Конкурентне законодавство не встановлює якогось спеціального порядку надіслання та вручення адресатам запитів про надання інформації органам Антимонопольного комітету України, в тому числі особистого повідомлення адресата - фізичної особи про такий запит

21.08.2007

№ 01-8/741,

п. 6

40.

Чинним законодавством не передбачено, що запит територіального відділення Антимонопольного комітету України про надання інформації мав бути виконаний на спеціальному бланку та скріплений печаткою територіального відділення

21.08.2007

№ 01-8/741,

п. 7

41.

Саме по собі здійснення розгляду органом Антимонопольного комітету України справи з приводу наявності в діях підприємства ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції не порушує права та охоронювані законом інтереси такого підприємства

21.08.2007

№ 01-8/741,

п. 8

42.

З'ясувавши, що рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржено в судовому порядку з пропуском визначеного для цього строку, господарський суд обґрунтовано припинив провадження у справі про визнання такого рішення недійсним

22.10.2008

01-8/634,

п. 1

43.

Рішення та розпорядження державних уповноважених Антимонопольного комітету України є актами державного органу і можуть бути предметом спору в суді на загальних підставах

22.10.2008

01-8/634,

п. 2

44.

Рішення органу місцевого самоврядування, яким визначаються умови проведення конкурсу, є нормативно-правовим актом, який може вплинути на економічну конкуренцію, й відтак проект такого рішення підлягає погодженню з відповідним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

22.10.2008

01-8/634,

п. 3

45.

Господарським судом обґрунтовано визнано дії газопостачальної організації зі стягнення з населення плати за припинення (у зв'язку із заборгованістю) та наступного поновлення газопостачання, а також із щорічного витребування у споживачів газу довідок про право на пільги з оплати газу зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на відповідному ринку

22.10.2008

01-8/634,

п. 4

46.

Законодавством України не передбачено спеціальних форми та порядку надіслання відповіді на запит територіального відділення Антимонопольного комітету України про надання інформації

22.10.2008

01-8/634,

п. 5

47.

Підставою для залучення як третьої особи до участі у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є обґрунтоване припущення, що рішення у такій справі стосується саме прав та інтересів, пов'язаних з економічною конкуренцією на території України, а не будь-яких справ та інтересів особи взагалі

22.10.2008

01-8/634,

п. 6

48.

Припис статті 42 Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо строку давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції є спеціальним стосовно норми Господарського кодексу України, яка визначає строк застосування адміністративно-господарських санкцій

22.10.2008

01-8/634,

п. 7

49.

Господарський суд, встановивши факт надання територіальним відділенням Антимонопольного комітету України рекомендацій без порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача, якому їх надано, обґрунтовано відмовив у задоволенні позову про визнання таких рекомендацій неправомірними

22.10.2008

01-8/634,

п. 8

50.

Господарський суд не вправі за позовом органу Антимонопольного комітету України ухвалювати судове рішення, в якому допускається його неоднозначне розуміння та можливість вибору самими сторонами у справі порядку і способу виконання даного рішення

 

22.10.2008

01-8/634,

п. 9

51.

Визначивши товарні межі ринку не у відповідності з тим, як їх було визначено органом Антимонопольного комітету України в його розпорядженні, яке оскаржувалося в судовому порядку, господарські суди не встановили належним чином обставини, пов'язані з правильністю застосування цим органом правових норм у визначенні монопольного (домінуючого) становища суб'єкта господарювання - позивача у справі саме на тому товарному ринку, про який ішлося в даному розпорядженні

22.10.2008

01-8/634,

п. 10

52.

1) Чесним звичаям у господарській діяльності суперечать та можуть бути визнані актом недобросовісної конкуренції будь-які дії, здатні викликати змішування стосовно підприємства, товарів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

2) Незазначення в судовому рішенні обставин, які свідчили б про порушення органом Антимонопольного комітету України меж наданих йому повноважень та приписів чинного законодавства України, стало однією з підстав скасування відповідних рішень

22.10.2008

01-8/634,

п. 11

53.

Визначений статтею 32 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" строк оскарження рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень може бути відновлено господарським судом

22.10.2008

01-8/634,

п. 12

54.

У стягненні передбаченої статтею 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" пені за прострочення оплати штрафу, накладеного на суб'єкта господарювання органом Антимонопольного комітету України, не застосовуються строки, передбачені статтею 250 Господарського кодексу України

22.10.2008

01-8/634,

п. 13

55.

Законодавство України не надає господарському суду права зменшувати розмір пені, стягуваної на підставі статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

22.10.2008

01-8/634,

п. 14