Вищий господарський суд України
Господарські суди України вирішують актуальні спори сьогодення 29.04.2009

Як повідомив аналітично-статистичний відділ ВГСУ, розглядаючи поточну ситуацію на початку року, протягом І кварталу 2009 року за результатами розгляду звернень суб'єктів господарювання та державних органів із спірних питань місцевими господарськими судами прийнято близько 62 тис. судових рішень.Загальна сума задоволених позовів майнового характеру склала 5,1 млрд. грн., що більше в 1,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2008 року, 172,7 млн. з них - це кошти, що прямо або опосередковано пов'язані із наповненням доходної частини державного бюджету та державних цільових фондів.

Водночас в доход Державного бюджету України у зазначений період сплачено державного мита в сумі 38,2 млн. грн., що в 1,8 раза більше, ніж у І кварталі 2008 року.

У структурі вирішених спорів засвідчується стала тенденція до чисельної переваги справ, пов'язаних з майновими вимогами, частка яких становить 65% від загальної кількості справ. Більше половини з них (13,1 тис.) - це справи, що пов'язані з розрахунками за товари, послуги та продукцію, число яких збільшилося в 1,5 раза порівняно з січнем - березнем 2008 року.

Показово, що така інтенсивна динаміка зростання цієї категорії справ у господарських судах спостерігалася лише у 1998 році, понад десятиліття тому.

Характерно, що кожна десята розглянута справа, пов'язана з розрахунками за продукцію, товари, послуги, стосується стягнення заборгованості з оплати вартості спожитих енергоносіїв. За
результатами їх розгляду господарськими судами лише за 3 місяці 2009 року присуджено до стягнення майже 454 млн. грн., або задоволено 49,3% вимог позивачів щодо несвоєчасних розрахунків за спожиті і неоплачені газ, електроенергію та вугілля. Основними чинниками виникнення таких спорів залишаються невиконання або несвоєчасне виконання взятих на себе договірних зобов'язань, фінансова нестабільність підприємств, а також недостатнє фінансування державою витрат, пов'язаних з різницею тарифів і наданням пільг та субсидій населенню, яке є одним із споживачів природного газу.

Збільшилася в 2,2 раза і кількість майнових спорів, пов'язаних з виконанням договорів кредитування. Господарськими судами у минулому кварталі задоволено 48,6% від заявлених позовних вимог з цієї категорії справ, тобто присуджено до стягнення 768 млн. грн. Основною причиною виникнення відповідних спорів є низька платіжна дисципліна, зумовлена проблемним фінансовим станом позичальників, неповернення наданого кредиту в передбачені договорами строки, а також несплата процентів за користування кредитом.

Інтенсивну динаміку росту за підсумками минулого кварталу мають також справи, пов'язані з виконанням договорів підряду. Їх число зросло в 1,8 раза, що спричинено, у більшості випадків, порушенням умов угод щодо своєчасного виконання підрядних робіт, несплатою або несвоєчасною оплатою вартості виконаних робіт тощо.

Серед видів майнової категорії спорів привертає також увагу суттєве збільшення кількості розглянутих справ, пов'язаних з лізинговими правовідносинами (у 3 рази), із застосуванням антимонопольного законодавства та вирішення спорів за позовами Фонду держмайна України (у 2,1 раза кожної категорії).