Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 2 квітня 2023 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Міжнародні стандарти доступу до правосуддя та організації судів Друкувати

1. Рекомендація № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 68 засіданні заступників міністрів 14 травня 1981 року)

2. Резолюція (76) 5 Комітету Міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу в цивільних, господарських і адміністративних справах
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 254 засіданні заступників міністрів 18 лютого 1976 року) 

3. Резолюція (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації 
(
Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 284 засіданні заступників міністрів 2 березня 1978 року)

4. Рекомендація No R (93) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про ефективний доступ до закону і правосуддядля найбідніших верств населення
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 484 засіданні заступників міністрів 8 січня 1993 року)

5. Рекомендація No R (86) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів з попередження і зменшення надмірного робочого навантаження в судах
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 399 засіданні заступників міністрів 16 вересня 1986 року)

6. Рекомендація No R (95) 11 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо відбору, обробки, представленнята архівації судових рішеньу правових інформаційно-пошукових системах
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європина 543 засіданні заступників міністрів 11 вересня 1995 року)

7. Рекомендація Rec (2001) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо побудови та перебудови судових систем та правової інформації в економічний спосіб
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європина 743 засіданні заступників міністрів 28 лютого 2001 року)

8. Рекомендація Rec (2001) 3 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо надання громадянам судових та інших юридичних послуг з використанням новітніх технологій
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європина 743 засіданні заступників міністрів 28 лютого 2001 року)

9. Рекомендація Rec (2003) 14 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо функціональної сумісності інформаційних систему сфері юстиції
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 851 засіданні заступників міністрів 9 вересня 2003 року)

10. Рекомендація Rec (2003) 15 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо архівації електронних документіву правовому секторі
(Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи на 851 засіданні заступників міністрів 9 вересня 2003 року)