Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 27 листопада 2021 Українська3English

\
\
\
\
\
\
Публікації Вісника господарського судочинства за 1994-2007 роки Друкувати

Публікації “Збірника рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України”, “Вісника Вищого арбітражного суду України”, “Вісника господарського судочинства” у 1994-2007 роках 

“Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України”

№ 1-1994 Стор.

1. Д.Притика. Судова влада України: шляхи розбудови та становлення. 182

2. В.Щербина. Деякі проблеми правного забезпечення функціонування ринкової економіки. 190

3. М.Тітов. Арбітражне судочинство на порозі змін. 194

 

 № 1-1995

4. Д.Притика. Деякі аспекти організації діяльності та структури судової системи США. 156

5. В.Джунь. Провадження у справах про банкрутство як частина Арбітражного процесуального кодексу України. 164

6. Є.Чернов. Агентські угоди в експортно-імпортних операціях (в основу судової діяльності має бути покладено приватне (комерційне) право). 166

7. В.Шишкін. Суд США з питань міжнародної торгівлі. 169

 

 № 2-1995

8. Н.Кузнецова. Проблеми кодифікації цивільного та комерційного законодавства в Україні. 214

9. В.Кисіль, М.Приходько. Міжнародно-правна уніфікація в регулюванні основних питань міжнародного комерційного арбітражу. 218

10. С.Демченко. Правні проблеми ресурсозбереження. 226

 

 № 3-4-1995

11. Ю.Притика. Міжнародні арбітражні процедури в Україні та країнах Заходу (коротка характеристика). 268

12. Г.Дручок, О.Гавриленко. Спори щодо промислової власності, підвідомчі арбітражним судам в Україні. 274

13. Г.Пронська. Деякі питання удосконалення законодавства про банкрутство. 284

14. В.Джунь. Техніко-юридичні аспекти застосування інституту санації у процедурі банкрутства. 289

 

№ 1-1996

15. В.Москаленко. Деякі питання правного забезпечення радикальних економічних реформ. 200

16. О.Дзера. Деякі теоретичні та практичні питання права власності в Україні. 203

17. Є.Чернов. Застава в зовнішньоекономічних контрактах. 211

18. М.Тітов. Уточнення поняття банкрутства - визначальний напрям подальшого вдосконалення Закону України "Про банкрутство". 213

19. В.Носик. Правні засади земельних аукціонів в Україні. 217

20. В.Комаров. Міжнародний комерційний арбітраж як договірна юрисдикція. 223

 

№ 2-1996

21. В.Шишкін. Третейський суд Німеччини. 146

22. С.Голикова. Арешт торговельного судна як захід забезпечення морських вимог. 153

23. В.Кротюк, Л.Заруденко. Окремі питання безспірного стягнення та арешту коштів комерційних банків. 157

24. С.Теньков. Довірчі операції: практика та правне регулювання. 163

25. В.Драган, В.Головченко. Навчанню арбітрів - наукову основу. 167

 

№ 3-1996

26. О.Вінник. Правові засоби захисту інтересів інвесторів у сфері будівництва. 310

27. Л.Вінокурова. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ. 315

28. Л.Снісаренко. Лізинг: світовий досвід та проблеми правового регулювання в Україні. 320

29. Є.Чернов. Про деякі правові питання практики розрахунків в іноземній валюті при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 324

30. В.Карабань. Роль судді в демократичному суспільстві. 326

 

№ 4-1996

31. В.Селіваненко. Деякі проблемні питання застосування арбітражними судами законодавства про податки. 270

32. І.Петрик. Відповідальність - критерій цивілізованості господарських відносин. 274

33. В.Шишкін. Міжнародний третейський суд у Лондоні та Арбітражний інститут Торгової палати у Стокгольмі. 277

34. М.Черкес. Про встановлення змісту іноземного права. 286

35. А.Сидоренко. Сфера дії Кодексу торговельного мореплавства України (колізійні проблеми). 289

36. В.Драган, В.Головченко. Чи будуть виконуватися судові рішення? 295

37. О.Безух. Захист прав на знаки для товарів і послуг: судова та адміністративна практика в Україні. 297

 

№ 1-1997

38. Д.Притика. Конституція України і розвиток господарського судочинства. 154

39. Ю.Левандовський. Виконання договірних зобов`язань в умовах ринкової економіки. 162

40. Н.Ващиліна. Деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із застосуванням Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". 168

41. Є.Першиков. Основні принципи захисту прав кредиторів при вирішенні спорів про виконання кредитних угод. 171

42. М.Баранець. Актуальні проблеми розгляду справ про банкрутство. 176

43. Є.Чернов. Про деякі питання юрисдикції арбітражного суду при розгляді спорів за участю іноземних юридичних осіб. 181

44. О.Вінник. Правове регулювання суспільних відносин у сфері економіки: проблеми кодифікації законодавства. 183

45. В.Шишкін. Про третейський суд Іспанії. 191

 

№ 2-1997

46. В.Москаленко. Про проект Господарського процесуального кодексу України. 198

47. В.Кротюк, А.Іоффе. Актуальні проблеми валютного регулювання в Україні. 204

48. В.Джурук. Про деякі проблеми правового регулювання зовнішньоекономічних господарських відносин. 212

49. Р.Куліш. Розгляд спорів, пов`язаних з банкрутством підприємств. 215

 

№ 3-4-1997

50. І.Плюшко. Незалежність судочинства - запорука побудови правової держави. 294

51. А.Уліцький. Регулювання земельних правовідносин при вирішенні земельних спорів арбітражними судами України. 297

52. В.Фролов. Судова влада на захисті бізнесу. 301

53. В.Загинайко. Актуальні питання правного регулювання вексельного обігу в Україні. 320

54. В.Головченко. Правова культура правосуддя: від чого вона залежить? 325

55. Н.Демченко. Проблеми договірних відносин у процесі приватизації державного майна. 329

 

“Вісник Вищого арбітражного суду України”

 

№ 1-1998

56. Д.Притика. Конституція України і деякі проблеми реформування системи правосуддя. 14

57. Й.Мілевський. Деякі питання практики вирішення спорів про визнання недійсними актів. 172

58. Ю.Парусніков. Правові проблеми недійсності угод в арбітражному процесі. 177

59. М.Понікар. Кредитні відносини в сучасних умовах. Законодавство та практика. 179

60. М.Оніщук. Подолання колізій у законодавстві як фактор підвищення ефективності його застосування. 183

61. В.Крутовських. Розрахункова дисципліна: відповідальність за її порушення. 187

 

№ 2-1998

62. Г.Литвинова, А.Верховець. Про необхідність вдосконалення законодавства про банкрутство. 230

63. О.Подоляк. Правовий статус антимонопольних органів в арбітражному процесі. 235

64. Т.Добролюбова. Проблеми застосування податкового законодавства при вирішенні спорів. 238

65. О.Вінник. Державна реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності 242

66. О.Беляневич. Відокремлені підрозділи підприємств як учасники господарського обороту. 248

67. І.Токар. Деякі проблеми правового регулювання приймання продукції (товарів) покупцем. 252

68. О.Щербина. Деякі питання вдосконалення законодавства про акціонерні товариства. 259

 

№ 3-1998

69. Ф.Чорногуз. Суддівське самоврядування в системі арбітражних судів. 120

70. Є.Першиков. Деякі питання захисту прав господарюючих суб`єктів при розгляді арбітражними судами справ щодо виконання вимог конкурентного права. 124

71. О.Вінник. Проблеми відповідальності суб`єктів господарювання, їх учасників і власників майна. 130

72. В.Головченко. Роздуми над законодавством про виконання судових рішень. 137

73. С.Очкуренко. Проблеми правового регулювання кредитного договору. 141

 

№ 4-1998

74. В.Овечкін. Деякі проблемні питання застосування арбітражними судами законодавства про приватизацію (за матеріалами судової колегії). 176

75. А.Зуєвич. Банкрутство: практика і питання. 184

76. О.Беляневич. Правові питання укладання господарських договорів в умовах конкуренції покупців. 186

77. Д.Лилак. Правовий статус Державних податкової, митної і контрольно-ревізійної служб в Україні і їх участь в арбітражному процесі. 194

78. М.Тітов. Про деякі морально-етичні аспекти діяльності судді - носія судової влади. 198

79. С.Сиротенко. До питання про компенсацію моральної (немайнової) шкоди юридичним особам. 202

 

№ 1-1999

80. В.Москаленко. Деякі питання судового захисту права промислової власності. 136

81. С.Плахотнюк. Про деякі питання арбітражного процесу і судової практики вирішення спорів, пов`язаних з вексельним обігом. 141

82. В.Джунь. Про засади реформування процесуального режиму інституту неспроможності. 143

83. Н.Пацурія. Суб`єкти страхової діяльності: нормативне регулювання, місце і функції на страховому ринку України. 148

 

№ 2-1999

84. А.Осетинський. Про стан дотримання законності при вирішенні господарських спорів. 14

85. В.Карабань. Про координацію роботи арбітражних судів з правоохоронними і контролюючими органами. 20

86. О.Подоляк. Ведення судового засідання в арбітражних судах України. 102

87. А.Уліцький. Про деякі проблеми правового забезпечення господарчої діяльності у агропромисловому комплексі. 110

88. В.Носік. Захист права власності на землю юридичних осіб в суді. 174

89. В.Джунь. Концептуальні завдання реформи інституту неспроможності. 182

90. В.Шишкін. Отримання доказів у цивільному судочинстві США. 185

 

№ 3-1999

91. Овечкін В.Е. Деякі проблемні питання застосування чинного законодавства при розгляді спорів за участю сторін за договором купівлі-продажу державного та комунального майна. 110

92. Першиков Є.В. Деякі питання правозастосовчої діяльності органів Антимонопольного комітету України. 113

93. Москаленко В.С. Про результати вивчення практики вирішення арбітражними судами України спорів за участю податкових органів у 1998 році. 118

94. Щербина В.С. Методологічні аспекти формування приватизаційного законодавства в Україні. 170

95. Беляневич О.А. Деякі питання правового регулювання проведення торгів. 181

96. Демченко Н.С. Проблеми забезпечення виконання переможцем конкурсу обов`язку підписати договір купівлі-продажу об`єкта приватизації. 187

 

№ 4-1999

97. Васищак І.М. Про практику використання векселів. 150

98. Гусак М.Б., Боровик С.С. Види відповідальності юридичних осіб. Адміністративна відповідальність. 162

99. Чернов Є.В. Особливості розгляду справ, пов`язаних із застосуванням законодавства про зовнішньоекономічну діяльність за участю податкових та митних органів. 166

100. Титов М.І. Про деякі проблеми практичного застосування Закону України "Про виконавче провадження”. 202

101. Мичко М.І. Деякі проблеми представництва прокурором інтересів громадян і держави в суді. 206

102. Полатай В.Ю. Суб`єкти інвестиційної діяльності. 213

103. Петриченко О.П. Організаційно-правові форми державних підприємств за законодавством України. 217

104. Харенко М.В. Деякі питання правового регулювання бюджетних відносин в проекті Бюджетного кодексу України. 224

 

№ 1-2000

105. Притика Д.М. Шляхи та перспективи розбудови судової системи України. 6

106. Джунь В.В. Про доцільність створення спеціалізованих судів для розгляду справ про неспроможність. 75

107. Петрик І.Й. Використання в якості доказів документальної інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки. 76

108. Теньков С.О. Оформлення господарських операцій: юридичні аспекти. 80

109. Бондаренко В.П. Досвід впровадження комп`ютерних технологій у діяльність арбітражних судів. 83

110. Оніщук М.В. Сучасні проблеми систематизації законодавства про підприємництво. 136

111. Підопригора О.А. Захист права інтелектуальної власності потребує удосконалення. 138

112. Нецька Л.С. Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю. 145

113. Богун В.П. Зовнішньоекономічні контракти: окремі питання теорії та практики укладання. 148

114. Пацурія Н.Б. Поняття страхової діяльності (справи) (господарсько-правовий аспект). 158

115. Афанасьєв Р.Г. Банкрутство: напрямки вдосконалення ліквідаційної процедури. 165

 

№ 2-2000

116. Овечкін В.Е. Конституція України та розвиток транспортного законодавства. Деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезень вантажів залізницею. 35

117. Сибіга О.М. Права і обов’язки сторін по договору комісії. 41

118. Беляневич В.Е. Деякі процесуальні особливості розгляду арбітражними судами справ про визнання недійсними актів. 46

119. Притика Ю.Д. Третейський розгляд господарських спорів: сучасність та перспективи розвитку. 167

120. Онуфрієнко О.І. Правовий статус акцій. 177

121. Демченко Т.С. Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг. 182

122. Кравченко Л.М. Проблеми відповідальності за порушення порядку здійснення валютних операцій в Україні. 187

123. Макода В.Є. Об`єкти промислового зразка. 191

124. Самойленко А.В. Приватний підприємець як одна з форм участі фізичних осіб у господарській діяльності. 197

 

№ 3-2000

125. Палій В.М. Про співвідношення компетенцій найвищого і вищих судових органів. 150

126. Теньков С.О. Ліквідація підприємств: деякі юридичні та податкові аспекти. 153

127. Беляневич В.Е. Визнання недійсними актів органів приватизації. 157

128. Притика Д.М. Деякі проблеми застосування арбітражними судами кредитного законодавства. Злочини у фінансово-кредитній сфері. 212

129. Луць А.В. Свобода договору за проектом нового Цивільного кодексу України. 215

130. Клепікова О.В. Правова природа договору морського перевезення вантажів. 222

131. Малиновська В.С. До питання про несумлінну конкуренцію у підприємницькій діяльності. 227

132. Олюха В.Г. Істотні умови цивільно-правового договору. 230

133. Кравченко П.А. Право власності на землю, проблеми правового регулювання. 234

134. Гревцова Р.Ю. Деякі питання удосконалення юридичної відповідальності за податкові правопорушення. 240

 

№ 4-2000

135. Теньков С.О. Колізії у законодавстві: чим керуватися? 42

136. Пушай В.І. Визнання цесії як завершальний етап її історичного розвитку. 46

137. Боровик С.С. Особливості застосування та перспективи удосконалення Угод про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкового ухилення від сплати податків на прибуток і майно. 52

138. Вінник О.М. Корпоративна конфліктологія як новий напрямок науки господарського права. 110

139. Радзивилюк В.В. Санація як процедура банкрутства: історично-правове дослідження. 115

140. Снісаренко Л.Ю. До питання про поняття корпоративних прав в законодавстві України. 120

141. Сумський Д.А. Деякі аспекти прав акціонерів за законодавством України та Росії. 125

142. Кот О.О. Уступка вимоги: доктрина, законодавство та практика. 133

143. Сергієнко Н.М. Вплив рішень Конституційного Суду України на правозастосовчу практику судів спеціалізованої юрисдикції. 138

144. Смітюх А.В. Щодо юридичної природи Принципів міжнародних комерційних договорів. 142

145. Степанова Т.В. Колегіальний розгляд господарських спорів: історія, досвід інших країн та сучасне бачення. 148

 

“Вісник господарського судочинства”

 

№ 1-2001

146. Овечкін В.Е. Проблемні питання відправлення правосуддя у справах, пов’язаних із застосуванням законодавства про власність. 42

147. Першиков Є.В. Антимонопольне законодавство і правові питання недобросовісної конкуренції в Україні. 50

148. Мамутов В.К. Арбітражні суди і економіка. 127

149. Янукович В.Ф. Арбітражне судочинство в умовах економічного зростання й удосконалення господарських відносин. 132

150. Ющик О.І. Господарський кодекс у правовій системі України. 135

151. Тітов М.І. До питання про необхідність прийняття Господарського процесуального кодексу України. 140

152. Щербина О.В. Розкриття і прозорість інформації про діяльність акціонерних товариств. 149

153. Харенко М.В. Правовий режим резервного фонду Кабінету Міністрів України. 160

154. Булгакова І.В. Поняття та значення договору залізничного перевезення вантажів за законодавством України. 164

155. Безух О.В. Співвідношення законодавства щодо захисту від недобросовісної конкуренції із законодавством, яке регулює використання інших об’єктів інтелектуальної власності. 168

 

№ 2-2001

156. Притика Д.М. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку 6

157. Мельниченко О.І. Про практику застосування арбітражними судами конкурентного законодавства. 38

158. Поляков Б.М. Вдосконалення процесуального законодавства про банкрутство. 52

159. Богданов Л.В. Комп’ютерна система арбітражних судів як один з чинників захисту прав сторін в судовому процесі. 57

160. Семчик В.І. Проблеми застосування земельного законодавства в практиці арбітражних судів. 140

161. Лилак Д.Д. “Квазі закони” в системі законодавства України. 144

162. Вінник О.М. Господарське товариство однієї особи (про доцільність його запровадження в Україні). 147

163. Беляневич О.А. Тлумачення договорів. 157

164. Сумський Д.О. Соціальне значення правового статусу акціонера за континентальним правом. 165

165. Смітюх А.В. Механізм винесення справедливих рішень, заснованих на позитивному праві, із використанням загального застереження про добросовісність. 168

 

№ 3-2001

166. Поляков Б.М. Арбітражний керуючий – сама залежна фігура процедури банкрутства. 86

167. Пушай В.І. Треті особи в арбітражному процесі. Заміна осіб. 90

168. Каменков В.С. Система господарських судів Республіки Бєларусь. 95

169. Вінник О.М. Система інтересів в господарських товариствах та їх правове забезпечення. 188

170. Снісаренко Л.Ю. До питання про захист прав дрібних акціонерів. 194

171. Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків в міжнародній практиці та в Україні. 198

172. Беляневич В.Е. До питання про момент визнання недійсними нормативних актів державних та інших органів. 207

173. Степанова Т.С. Деякі проблеми здійснення експертизи в господарському процесі. 212

174. Смітюх А.В. Тлумачення Конвенції ООН 1980 р. “Про міжнародну купівлю – продаж товарів” із використанням Принципів міжнародних комерційних договорів: теорія та практика іноземних судів. 216

 

№ 4-2001

175. Поляков Б.М. Особливості здійснення процедури санації керівником боржника. 105

176. Закурін М.К. Законодавство про обіг векселів в Україні. Помилки – причини недійсності векселя. 111

177. Джунь В.В. Стан та проблеми застосування законодавства про ліквідацію банків у зв’язку з їх неплатоспроможністю, напрями його подальшого вдосконалення. 152

178. Загнітко О.П. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів у системі права України. 159

179. Примак В.Д. Непереборна сила у контексті цивільно-правової відповідальності. 167

180. Малиновська В.С. Застереження про ускладнюючі обставини: правові аспекти використання. 174

181. Степанова Т.В. Місце судових доказів в процесі розгляду господарських спорів. 183

182. Бакай О.А. Законодавство про населені пункти та їх землі. 187

183. Бакай О.О. Правове регулювання екологічного прогнозування як функції державного управління якістю навколишнього середовища. 191

 

№ 1-2002

184. Поляков Б.М. Деякі питання по ініціюванню провадження справ про банкрутство. 109

185. Закурін М.К. Чи не забагато прав надано одним та навпаки мало – іншим? Проблеми законодавчого регулювання застави майна, переданого підприємствам залізничного транспорту для перевезення. 115

186. Щербина В.С. Деякі питання виконання рішень господарських судів. 176

187. Гайворонський В.М., Тітов М.І. До питання про концептуальні засади законотворення (на прикладі законодавства про банкрутство). 182

188. Вінник О.М. Вдосконалення акціонерного законодавства – нагальна справа сьогодення. 187

189. Примак В.Д. Неможливість виконання зобов’язань крізь призму цивільно-правової відповідальності. 196

190. Степанова Т.В. Речові докази як засоби доведення й особливий вид доказів у господарському процесі. 202

191. Смітюх А.В. Принципи міжнародних комерційних договорів як належне право договору: прямий вибір сторін. 206

192. Тимченко Г.П. Проблеми форм захисту цивільних прав та інтересів, що охороняються законом. 211

 

№ 2-2002

193. Поляков Б.М. Ліквідація як процедура банкрутства в Україні. 34

194. Закурін М.К. Проблема реалізації мирової угоди у разі її невиконання обома або однією із сторін. 45

195. Кірпич С.Г. Результати діяльності системи господарських судів України в 2001 році. 47

196. Сташків Б.І. Організаційно-правові форми соціального забезпечення. 175

197. Джунь В.В. Принцип номіналізму у грошових зобов’язаннях. Валютне застереження. 183

198. Беляневич О.А. Теоретичні питання тлумачення договорів. 187

199. Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: проблеми визначення та термінології. 197

200. Татьков В.І. Організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства: проблеми і напрямки розвитку. 204

201. Демченко Т.С. Сутність права на товарний знак. 212

202. Мельник О.Ю. Концесійні угоди: досвід правового регулювання в СРСР. 219

203. Паскарь А.Д., Польовий В.М. До питання про управління обласними радами майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст. 225

204. Степанова Т.В. Поняття допустимості доказів у господарському процесі. 230

 

№ 3-2002

205. Литвинова Г.П., Закурін М.К. Межі дії господарського процесуального закону. 106

206. Поляков Б.М. Спростування майнових дій боржника в процедурі банкрутства. 109

207. Джунь В.В. Сучасні тенденції розвитку та визначальні риси законодавства про неспроможність. 155

208. Кондик П.М. Правові аспекти визначення статусу військового майна. 161

209. Пришва Н.Ю. Примусове стягнення (списання) обов’язкових платежів. 166

210. Беляневич В.Е. Про “запровадження” судового прецеденту. 173

211. Коваль В.Я. Недобросовісна конкуренція: поняття та ознаки. 178

212. Мельник О.Ю. Делеговане управління у сфері будівництва і комунальних послуг в країнах ЄС (на прикладі Франції). 186

213. Новіков В.М. Міжнародний досвід становлення колективно-договірного регулювання трудових відносин. 191

214. Мічурін Є.О. Виникнення права власності на житло за договором. 196

215. Лантінов Я.О. Стаття 202 КК України як прояв державної регламентації вільності підприємництва за чинним кримінальним законодавством України. 199

 

№ 4-2002

216. Притика Д.М. Історичні витоки організації і діяльності господарських судів України (До 80-річчя утворення арбітражно-судової системи) 6

217. Поляков Б.М. Правове регулювання процедури розпорядження майном в справі про банкрутство. 122

218. Першиков Є.В. Правові проблеми укладання господарських договорів. 133

219. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у разі неправозгідності угоди. 165

220. Демський Е., Ковальський В., Демський С. До питання про адміністративну відповідальність юридичних осіб. 168

221. Кот О.О. До питання про визнання недійсними угод, укладених з метою, суперечною інтересам держави і суспільства. 177

222. Клепікова О.В. Сталійний, контрсталійний та надконтрсталійний час як правові категорії. 183

223. Лобач О.М. Проблемні питання правового регулювання субординованого боргу. 191

224. Примак В. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві. 200

225. Булгакова І.В. Особливості відповідальності сторін за договором залізничного перевезення вантажів. 207

226. Рябцева Я.Г. Поняття та ознаки банкрутства. 213

227. Лаврів З.М. Деякі аспекти укладення установчих договорів. 218

228. Колупаєв А.П. Проблема типології акціонерних товариств у законодавстві пострадянських країн. 229

 

№ 1-2003

229. Темкіжев І.Х. Проблемні питання застосування в судовій практиці окремих положень Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”. 48

230. Матящук Л.Є. Про що свідчить узагальнення практики вирішення спорів з участю сільськогосподарських підприємств? 51

231. Клепай З.В. Аспекти виконання судових актів в проекті господарського процесуального кодексу. 54

232. Бояринцева М.А. Нормативне регулювання та практичні аспекти виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів. 56

233. Притика Д.М. Судове управління як специфічний вид державного управління. 132

234. Джунь В.В. Нормативний комплекс про неспроможність як підгалузь господарського права. 139

235. Беляневич О.А. Проблемні питання договорів зберігання цінностей державного матеріального резерву. 146

236. Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної діяльності. 153

237. Поляков Б.М. Санація як процедура банкрутства. 156

238. Степанова Т.В. Свідки як засоби доказування в господарському процесі України. 168

239. Петренко О.Б. Застосування заходів оперативного впливу у захисті прав на об’єкти промислової власності. 173

240. Баранець О.М. Актуальні проблеми застави земельних ділянок. 182

241. Смітюх А.В. Добросовісність за проектом ЦК України: проблеми визначення змісту поняття. 187

242. Ігнатюк Л.А. Обов’язки сторін за договором страхування інвестиційних ризиків. 191

243. Фролов В.Д. Кодекс професійної етики судді як захист єдності та незалежності судової системи. 195

 

№ 2-2003

244. Поляков Б.М. Мирова угода в процедурі банкрутства. 70

245. Васьковський О.В. Момент виконання зобов’язань у порядку безготівкових розрахунків. 82

246. Притика Д.М. Судова влада у контексті політичної реформи. 113

247. Стефанюк В.С. Адміністративна реформа: функції правового акта управління та його значення. 115

248. Джунь В.В. Про глосарій інституту неспроможності. 124

249. Беляневич О.А. Державні контракти: історія і сучасність. 128

250. Притика Ю.Д. Сучасні наукологічні підходи щодо перспектив впровадження третейського розгляду в Україні. 137

251. Боднар Т.В. Гарантія як вид забезпечення виконання зобов’язання за Цивільним кодексом України. 143

252. Тимченко Г.П. Історико-правові аспекти принципу диспозитивності у цивільному процесі. 150

253. Примак В.Д. Окремі аспекти відповідальності учасників цивільних правовідносин за дії контрольованих ними юридичних осіб. 156

254. Беляневич В.Е. Судова реформа: деякі проблеми другого етапу. 164

255. Буткевич О.В. Органи управління вільних економічних зон України. 170

256. Новікова Т.В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні та Польщі. 178

257. Григоренко А.О. Сутність конституційно-правового статусу народного депутата України. 186

 

№ 3-2003

258. Поляков Б.М. Підготовче засідання в процедурі банкрутства або “приватний” та “основний” конкурс. 27

259. Стефанюк В.С. Вищі спеціалізовані суди України: їх структура та повноваження. 165

260. Мармазов В.Є. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, її вплив на міжнародний арбітраж. 172

261. Джунь В.В. Проблема визначення та оборотоздатності майнових активів у законодавстві про неспроможність. 188

262. Лилак Д.Д. Судочинство і третейський розгляд в аспекті проблеми доступу до правосуддя. 196

263. Плевако В.І. Суб’єкти права апеляційного оскарження рішень господарського суду. 201

264. Степанова Т.В. Окремі питання апеляційного оскарження в господарському судочинстві (стосовно перегляду рішень у разі відновлення пропущеного строку). 206

265. Тимченко Г.П. Поняття диспозитивності у цивільному процесуальному праві. 209

266. Носік Ю.В. Збереження комерційної таємниці в господарському судочинстві. 214

267. Кривобок С.В. Щодо характеристики підприємства як об’єкта цивільних прав. 224

268. Куфтирєв П.В. Правосвідомість у механізмі реалізації суддівського розсуду. 228

 

№ 4-2003

269 Поляков Б.М. Припинення грошових зобов’язань в процедурі банкрутства. 22

270. Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов’язань. 169

271. Притика Ю.Д. Види та класифікація третейських судів. 175

272. Костицький В.В. Еколого-економічні та правові аспекти приватизації. 181

273. Фролов В.Д. Цивільний кодекс України: правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти. 186

274. Борденюк В.І. Концептуальні основи співвідношення функцій державного управління з функціями управління, що здійснюються в процесі місцевого самоврядування. 189

275. Лазуренко Ю.В. Правова охорона інтелектуальної власності в цифровій мережі Інтернет. 196

276. Рябцева Я.Г. Арбітражний керуючий: кваліфікаційні вимоги та етика професійної діяльності. 205

277. Бояринцева М.А. Проблеми теорії та практики вжиття запобіжних заходів. 209

278. Новицький В.В. Терміни пред’явлення зустрічного позову та критерії їх встановлення. 212

279. Григоренко А.О. Проблеми вдосконалення повноважень народного депутата України в контексті європейського досвіду Італії, Польщі та Угорщини. 219

280. Примак В.Д. Правосуб’єктність та ознаки юридичної особи в контексті її цивільно-правової відповідальності. 224

 

№ 1-2004

281. Осетинський А.Й. Правові аспекти практики застосування податкового законодавства. 14

282. Поляков Б.М. Оскарження судових актів в процедурі банкрутства. 23

283. Баранець О.М. Окремі питання забезпечення виконання зобов’язань по договору оренди земельної частки (паю). 27

284. Осетинський А.Й. Організаційно-правові засади діяльності та перспективи розвитку судової палати Вищого господарського суду України з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов’язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб’єктів. 311

285. Джунь В.В. Проблема реалізації засад конкурсу у механізм провадження зі справ про неспроможність. 316

286. Притика Ю.Д. Принцип диспозитивності третейського розгляду. 326

287. Беляневич О.А. “Публічний порядок” як оціночна категорія договірного права: спроба тлумачення. 331

288. Тимченко Г.П. Джерела диспозитивності у цивільному процесуальному праві. 338

289. Степанова Т.В. Ще раз про правову експертизу. 342

290. Смітюх А.В. Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами). 344

291. Попова А.В. Поняття, ознаки та види професійних учасників ринку цінних паперів в Україні. 348

292. Рябцева Я.Г. Відповідальність арбітражного керуючого. 356

293. Виговський О.І. Деякі аспекти захисту інтересів сторін договору застави цінних паперів. 359

294. Бейцун І.В. Дискусійні питання поняття холдингу у законодавстві та у правовій науці. 366

 

№ 2-2004

295. Поляков Б.М. Правове регулювання штрафних санкцій у відносинах неспроможності. 47

296. Литвинова Г.П., Чернявський В.В. Проблеми вирішення нової категорії спорів, пов’язаних із застосуванням податкового законодавства. 52

297. Черкес В.О. Проблема зняття арешту нерухомого майна у господарському процесуальному законодавстві України (ст. 68 ГПК). 60

298. Осетинський А.Й. Господарське судочинство: деякі теоретичні та практичні аспекти касаційної інстанції. 175

299. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки. 178

300. Джунь В.В. Проблемні питання вдосконалення організації провадження у справах про банкрутство. 184

301. Притика Ю.Д. Сучасні тенденції розвитку третейських судів у зарубіжних країнах. 192

302. Беляневич О.А. До питання про недійсність господарських договорів. 200

303. Боднар Т.В. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання в цивільному праві України. 207

304. Лісовська О.Л. Недосконалість податкового законодавства України як фактор тінізації економіки і загроза безпеці держави у процесі системної трансформації. 213

305. Фролов В.Д. Правові аспекти реалізації правосуб’єктності юридичної особи. 219

306. Беляневич В.Е Новітня кодифікація і судова практика. 226

307. Тимченко Г.П. Змагальність як правовий звичай у цивільному судочинстві. 231

308. Поєдинок В.В. Гарантії для інвесторів у разі примусових вилучень інвестицій. 236

309. Буткевич О.В. Визначення суб’єктів вільних економічних зон за чинним законодавством України. 244

310. Осетинська Г.А. Проблеми визначення класифікаційних критеріїв відмежування зобов’язань з надання послуг та поділу їх на види. 251

311. Лаврів З.М. Прецедент у європейському та вітчизняному праві. 257

 

№ 3-2004

312. Поляков Б.М. Деякі питання виникнення та припинення повноважень арбітражного керуючого в процедурі банкрутства. 66

313. Темкіжев І.Х. До питання про визначення підвідомчості спорів суб’єктів підприємницької діяльності з податковими органами. 71

314. Немченко Л.М. Вексельне законодавство: проблеми застосування. 76

315. Першиков Є.В. Науково-практична конференція “Податкове законодавство: проблемні питання теорії і практики його застосування господарськими судами” 78

316. Осетинський А.Й. Порівняльна характеристика організаційно-правових засад діяльності арбітражного суду касаційної інстанції в Російській Федерації та господарського суду касаційної інстанції в Україні. 204

317. Беляневич О.А. Договори приєднання. 210

318. Шаповалова О.І. Юридичні умови застосування неустойки, процентів як мір цивільно-правової відповідальності. 217

319. Крижна В.М. Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством України. 220

320. Кухар В.І. Удосконалення правового регулювання інвестиційних відносин як складова інвестиційної політики держави. 226

321. Пушай В.І. Деякі проблеми відступлення права вимоги за новим Цивільним Кодексом України. 230

322. Петренко О.Б. Правова кваліфікація дій, що визнаються порушенням прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. 235

323. Іщенко В.В. Органи адміністративної юрисдикції за правопорушення у сфері оподаткування: система та юрисдикційні повноваження. 243

324. Шалота О.В. Реформування податкової системи в Україні. 252

325. Мілаш В.С. До питання про правосуб’єктність сторін господарсько-договірних зобов’язань. 257

326. Гоголь Б.М. Проблеми цивільно-правової охорони комерційної таємниці в Україні. 264

327. Суярко Т.Д. Квартира як об’єкт управління нерухомістю за договором управління майном. 266

328. Зайчук О.Б. Правовий режим централізованих цільових позабюджетних фондів України та зарубіжжя. 270

 

№ 4-2004

329. Осетинський А.Й. 10 років офіційному виданню Вищого господарського суду України. 42

330. Поляков Б.М. Деякі питання правового статусу кредиторів в процедурі банкрутства. 103

331. Крижна В.М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України. 155

332. Тимченко Г.П. Змагальність у цивільному процесуальному праві: теоретичні аспекти проблеми. 159

333. Галіахметов І.А. Правове забезпечення цивільно-правового захисту прав на підприємство як єдиного майнового комплексу. 165

334. Шаповалова О.І. Безпроцентна позика. 169

335. Трофімова О.В. Поняття та ознаки договору лізингу. 173

336. Біда К.М. Суб”єкти права на касаційне оскарження в господарському судочинстві України (сучасність та перспективи). 180

337. Попова А.В. Поняття фондової біржі та торговельно-інформаційної системи як професійних учасників ринку цінних паперів в Україні. 187

338. Іщенко В.В. Фізичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. 192

339. Наумець С.О. Зміна організації праці як підстава вивільнення працівників. 202

 

№ 1-2005

340. Першиков Є.В. Науково-практична конференція “Господарське судочинство: подальше його вдосконалення та проблемні питання розгляду спорів, пов'язаних з державним регулюванням економічних відносин” 38

341. Шицький І.Б. Формування системи господарських судів в Україні. 209

342. Джунь В.В. Проблема процесуального плюралізму у справах про неспроможність. 216

343. Беляневич О.А. Питання недійсності умов договору приєднання. 224

344. Притика Ю.Д. Посередництво як нова форма вирішення приватноправових спорів. 231

345. Трофімова О.В. Оперативно-господарські санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договором лізингу. 237

346. Лукач І.В. Холдингові компанії за законодавством України. Поняття, ознаки, нормативна база. 245

347. Попова А.В. Створення професійних учасників ринку цінних паперів в Україні. 253

348. Різник В.С. Проблемні аспекти правового статусу лізингових компаній як суб”єктів лізингу. 259

349. Осетинська Г.А. Проблеми визначення елементів механізму захисту прав та законних інтересів споживачів у сфері надання послуг. 265

350. Смітюх А.В., Антоненко Л.В. Військові застереження у договорах авіаційного і морського страхування: проблеми тлумачення. 269

 

№ 2-2005

351. Клепай З.В. Проблеми застосування норм Земельного кодексу України в процесі розгляду господарських спорів 28

352. Верховець А.А. Про сплату процентів по ст. 625 Цивільного кодексу України. 30

353. Бутирський А.А. Місце та роль мораторію на задоволення вимог кредиторів у процедурах банкрутства 34

354. Селіванов А.О. Процедура “штучного банкрутства” підприємств: колізії в законодавстві і практика господарських судів. 137

355. Шицький І.Б. Правосуб’єктність місцевого господарського суду як органу судової влади. 145

356. Борденюк В.І. Судова влада як складова механізму держави та державного управління. 151

357. Джунь В.В. Проблеми вдосконалення конкурсного управління. 163

358. Беляневич О.А. Про деякі особливості відповідальності споживача в договірних відносинах енергопостачання. 172

359. Притика Ю.Д. Рішення третейського суду (ознаки, функції, види). 180

360. Бабенко В.В. Актуальні проблеми доказування в господарському процесі. 186

361. Новікова Т.В. Особливості захисту прав місцевого самоврядування в господарських судах. 194

362. Гоголь Б.М. Деякі проблемні питання цивільно-правового регулювання інформаційних відносин. 199

363. Лазуренко Ю.В. Міжнародно-правова охорона авторських прав. 204

 

№ 3-2005

364. Притика Д.М. Судова реформа. Пропозиції та перспективи. 7

365. Литвинова А.П., Ребриста С.В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі. 29

366. Першиков Є.В. Науково-практична конференція “Вдосконалення судочинства при здійсненні касаційної перевірки ухвал, рішень та постанов місцевих та апеляційних господарських судів щодо застосування податкового законодавства та державного регулювання господарських правовідносин” та круглий стіл “Питання забезпечення безпеки держави при вирішенні спорів у сфері регуляторної політики”. 32

367. Селіванов А.О. Чи залежить якість правосуддя від дисциплінарної відповідальності суддів: питання законодавства та практики. 159

368. Осетинський А.Й. Касаційна інстанція в господарському судочинстві як чинник зміцнення законності в економічній сфері. 164

369. Боднар Т.В. Предмет виконання договірного зобов'язання у цивільному праві. 174

370. Кухар В.І., Афанасьев В.В., Жуков В.І. Юридична природа права інтелектуальної власності: врахування при вирішенні спорів. 179

371. Крижна В.М. Співвідношення прав на торговельну марку та промисловий зразок за законодавством України. 191

372. Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі. 197

373. Мілаш В.С. Конструктивні системоутворюючі елементи підприємницького комерційного договору: постановка питання. 203

374. Верховець А.А. Форми вини в сучасній вітчизняній цивілістиці. 214

375. Нонко А.В. Теорії та доктринальні підходи з питань оподаткування: еволюція та стан справ на сучасному етапі. 220

376. Фролова О.Г. Об’єктивні ознаки доведення до банкрутства. 227

377. Кодинець А.О. Географічне зазначення та торговельна марка: проблеми правової охорони. 237

 

№ 4-2005

378. Притика Д.М. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства. 7

379. Білецька Л.М. Прийняття рішення про визначення митної вартості: право чи обов’язок митного органу? 51

380. Пригуза П.Д. Електроенергетика. Відповідальність за понаддоговірне споживання. Окрема думка 54

381. Джунь В.В. Процесуальні фігуранти конкурсного процесу у світлі судової практики. 136

382. Беляневич В.Е. Про види актів Вищого господарського суду України. 140

383. Поєдинок В.В. Гарантії стабільності режиму інвестиційної діяльності: теоретичний аспект. 145

384. Діковська І.А. Про деякі питання застосування застереження про публічний порядок під час визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. 152

385. Буткевич О.В. Ліквідація пільгового режиму господарювання вільних економічних зон України. 159

386. Подцерковний О.П. Правова природа мір відповідальності за прострочення виконання боржником грошового зобов’язання. 164

387. Шпомер А.І. Ліцензування господарської діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення в Україні. 170

388. Потопальський С.С. Правові проблеми розмежування недійсних та неукладених договорів. 176

389. Жадан С.В. Проблеми суміщення державою функцій управління цільовими страховими фондами та державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. 181

390. Басалюк Т.В. Визнання недійсними заінтересованих угод боржника в процедурі банкрутства. 187

 

№ 5-2005

391. Пригуза П.Д. Відсутній боржник. Проблеми покинутих підприємств, “кинутих” кредиторів та обікраденої держави. 18

392. Мамутов В.К., Дутов М.М. Господарський кодекс: процес освоєння. 119

393. Безклубий І.А. Правова природа договору банківського рахунка. 125

394. Смітюх А.В. Стратагематика господарського процесу. 133

395. Апанасенко К.І. Проблеми участі територіальних громад у корпоративних відносинах. 138

396. Гоголь Б.М. Проблеми визначення інформації як об’єкта цивільних правовідносин. 142

397. Кісель В.Й. Деякі аспекти деліктоздатності військових частин Збройних Сил України. 147

398. Кодинець А.О. Проблемні аспекти суб’єктного складу відносин у сфері використання комерційних найменувань. 154

399. Михальнюк О.В. Зміст договору поруки: проблеми теорії та практики. 159

400. Пушкар М.В. До питання систематизації законодавства України у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин. 167

401. Різник В.С. Правові аспекти класифікаційної характеристики лізингових відносин. 173

402. Борденюк В.В. Держава як суб’єкт права державної власності: конституційно-правові аспекти. 179

 

№ 6-2005

403. Подцерковний О.П. Ціна як умова господарського договору. 144

404. Степанова Т.В. Про деякі проблеми в реалізації стадії перегляду судових актів за нововиявленими обставинами в господарському процесі. 151

405. Бутирський А.А. Правове регулювання відмови від виконання договорів боржника у процедурах банкрутства. 154

406. Потопальський С.С. Проблеми правового регулювання недійсності договорів за законодавством України. 160

407. Фонова О.С. Зупинення провадження у справі в господарському процесі (перспективи законодавчого регулювання). 168

408. Апанасенко К.І. Формування спільної власності територіальних громад: окремі проблеми. 175

 

№ 1-2006

409. Литвинова Г.П., Ребриста С.В. Проблеми розмежування юрисдикції спеціалізованих судів України: випадковість чи закономірність? 24

410. Головенко О.Д., Богданюк Н.Л. Довідка про результати вивчення та узагальнення судової практики застосування господарськими судами частин першої та другої статті 216 Цивільного кодексу України при вирішенні спорів про визнання недійсними договорів купівлі-продажу. 27

411. Осетинський А.Й. Концептуальні аспекти подальшої судової реформи. Деякі питання вдосконалення організації системи судів. 106

412. Беляневич О.А. Адміністративні договори та розмежування юрисдикції спеціалізованих судів. 117

413. Верховець А.А. Співвідношення цивільно-правових мір оперативного впливу з мірами цивільно-правової відповідальності. 125

414. Опадчий І.М. Класифікація грошових зобов’язань як інституту зобов’язального права. 130

415. Самойленко А.В. Сутність підприємства як економіко-правової категорії. 137

416. Сикорський О.Л. Проблеми застосування наслідків недійсних правочинів. 144

417. Трофімова О.В. Критерії класифікації цінних паперів за законодавством України. 149

418. Чечерський В.І. Представництво прокуратурою інтересів громадянина та держави в суді на досвіді Словаччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз. 158

419. Богачова О.В. Вдосконалення професійної підготовки учасників законотворчого процесу – нагальна потреба часу 163

 

№ 2-2006

420. Притика Д.М. До 15-річчя судів господарської юрисдикції. 6

421. Москаленко В.С. Судовий захист прав на об’єкти інтелектуальної власності: проблеми розмежування юрисдикції між господарськими і адміністративними судами. 27

422. Гулова А.Г., Машевська О.П. Вибуття майна з володіння власника поза його волею: окремий погляд на проблему. 29

423. Щербина В.С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності. 180

424. Карабань В.Я. Науково обгрунтоване тлумачення актів законодавства як умова вдосконалення правосуддя. 185

425. Мілаш В.С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору 194

426. Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю рекламної діяльності. 205

427. Новікова В.В. Передача майна за договором ренти за плату та безплатно: визначення понять. 213

428. Похиленко І.С. Поняття та критерії класифікації суб’єктів малого підприємництва. 219

429. Василюк С.Ф. Удосконалення діяльності органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо суддів. 227

 

№ 3-2006

430. Зеленін В.О. Місія господарських судів як в системі загальних судів, так і в цілому в правовій системі держави. 145

431. Удовиченко О.С. Тенденції розвитку інституту банкрутства в Україні. 149

432. Шунько Г.О., Сірий М.І. Проблеми визначення підвідомчості та підсудності у Цивільному процесуальному кодексі, Господарському процесуальному кодексі та Кодексі адміністративного судочинства України. 153

433. Дорошенко О.Ф. Засоби доказування у цивільних спорах з порушення прав інтелектуальної власності. 155

434. Бевзенко В.М. Сутність та поняття адміністративно-правового регулювання. 162

435. Бірюков О.М. Конкурсне право в сучасній Україні. 167

436. Коваленко Т.О. Правові питання відновлення платоспроможності фермерських господарств. 171

437. Лукач І.В. Юридичні моделі управління холдинговою групою. 180

438. Бутирський А.А. Правова природа засобів із відновлення платоспроможності боржника. 190

439. Дмитренко О.А. Деякі питання господарсько-правового регулювання розрахункових відносин. 196

440. Кравець І.М. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів організаційно-господарських повноважень. 201

441. Жадан С.В. Правові акти управління у сфері соціального страхування. 206

 

№ 4-2006

442. Синиця О.Ф. Адміністративний договір або три кроки назад. 9

443. Палій В.М. Ставлення з повагою до суду як вимога сучасного суспільства. 142

444. Каменков В.С. Компетенція господарського суду в новому Господарському процесуальному кодексі Республіки Бєларусь. 149

445. Цікало В.І. Правова природа корпоративного правовідношення. 157

446. Пацурія Н.Б. Особливості правового становища страхових компаній. 165

447. Бірюков О.М. Право банкрутства на зламі віків: уроки для України. 173

448. Томчишен С.В. Визнання договору неукладеним за Цивільним та Господарським кодексами України. 178

449. Коваленко Т.О. Правові питання банкрутства фермерських господарств. 188

450. Лукач І.В. Правові засади встановлення контролю в холдинговій групі. 197

451. Риженко І.М. Порівняльний аспект ознак договору довічного утримання та спадкового договору: окремі питання 206

452. Щербакова Н.В. Поняття та правова природа договорів про злиття та приєднання господарських товариств. 209

453. Новікова В.В. Безвідплатний характер договору позички. 217

454. Мащенко М.В. До питання про правовий режим цінних паперів, що випускаються суб’єктами господарської діяльності з управління майном. 225

455. Попов Ю.Ю. Критерії визначення імперативності чи диспозитивності норм у Цивільному кодексі України: історія повторюється двічі. 233

 

№ 5-2006

456. Костицький В.В. Бюджетне адміністрування в системі управління державними фінансами. 110

457. Каменков В.С. Реформа хозяйственного процессуального права Республики Беларусь: имплементация европейского опыта в национальное законодательство. 115

458. Пацурія Н.Б. Особливості процедури реорганізації страховиків. 121

459. Бірюков О.М. Акціонери у справах про банкрутство: теорія і сучасна практика. 127

460. Біда К.М. Повноваження суду касаційної інстанції. 131

461. Маковій В.П. Характеристика правовідносин, пов’язаних із застосуванням набувальної давності. 138

462. Опадчий І.М. Поняття грошового зобов’язання в приватному праві. 147

 

№ 6-2006

463. Осетинський А.Й. Перспективи запровадження комерційних судів в аспекті судового реформування в Україні. 161

464. Лукаш О.Л., Притика Д.М., Лукашова Н.П. Належне фінансування судів – гарантія їх незалежності. 174

465. Каменков В.С. Структура договорных связей в хозяйственных отношениях. 176

466. Поєдинок В.В. Інституційне забезпечення сприяння інвестуванню в Україні. 180

467. Кологойда О.В. Проблеми функціонування та основні напрямки розвитку правового регулювання фондового ринку в Україні. 186

468. Біда К.М. Актуальні проблеми касаційного провадження в господарському судочинстві України. 193

469. Пригуза П.Д. Проблеми відновлення платоспроможності через розпорядження майном боржника. Філософія банкрутства. 201

470. Мельничук М.В. Визначення принципів управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади. 221

471. Жадан С.В. Суб’єктний склад відносин і об’єкт судового контролю у сфері управління соціальним страхуванням. 227

 

№ 1-2007

472. Іоннікова І.А. Участь прокурора у господарському процесі: проблемні питання та судова практика. 12

473. Каменков В.С. Специфика и значение хозяйственных договоров. 85

474. Смітюх А.В. Процесуальні диверсії та зловживання процесуальними правами в умовах правової реальності України. 89

475. Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України. 93

476. Томчишен С.В. Захист права власності у спорах, пов’язаних

із визнанням договорів купівлі-продажу недійсними. 100

477. Макода В.Є. Проблеми систематизації та захисту прав на

об’єкти інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. 112

478. Бурлаков С.Ю. Класифікація правопорушень у галузі кінематографії (авторсько-правовий аспект). 116

479. Донець А.Г. До питання співвідношення договору зберігання та договору охорони у цивільному праві України. 124

480. Глоба К.П. Загально-соціальне попередження злочинів у сфері приватизації державного та комунального майна. 128

481. Соловйова В.В. Правові підстави визнання службовими об’єктів права інтелектуальної власності. 134

482. Степанов В.В. До питання про легітимність “безоборотного індосаменту”. 144

 

№ 2-2007

483. Мамутов В.К., Ющик А.И. О предмете кодификации и беспредметной критике. 110

484. Оніщук М.В. Огляд проекту Господарського процесуального кодексу України. 121

485. Татьков В.І. Актуальні проблеми судової практики та організації судочинства. 124

486. Каменков В.С. Обязательное заключение хозяйственного договора. 128

487. Беляневич О.А. Процесуальні аспекти укладання мирової угоди в господарському суді. 133

488. Притика Ю.Д. Правовий статус суб’єктів третейського розгляду. 140

489. Прилуцький Р.Б. Щодо поняття та організаційно-правової

форми біржі. 148

490. Маковій В.П. Легітимація давнісного володільця за діючим законодавством України. 155

491. Бурлаков С.Ю. Проблеми встановлення авторства на кінематографічний твір: система правоволодільців. 162

492. Пригуза П.Д. Проблеми національної моделі неспроможності та банкрутства. 169

493. Тимошенко К.В. Особливості наглядової та контрольної діяльності у сфері ліцензування. 189

494. Глоба К.П. Захист національних інтересів у ході приватизації (досвід Франції) 194

495. Зорич Г.А. Актуальні питання та законодавчі аспекти регулювання товариства з обмеженою відповідальністю. 198

496. Кравець І.М. Особливості правового становища органів державної влади як суб’єктів організаційно-господарських повноважень. 202

 

№ 3-2007

497. Каменков В.С. Разрешение разногласий при заключении хозяйственных договоров. 75

498. Беляневич О.А. Про особливості застосування статті 652 Цивільного кодексу України. 78

499. Печений О.П., Шутенко О.В. Рішення суду в системі підстав виникнення цивільних правовідносин. 87

500. Клепікова О.В. Загальні теоретичні аспекти транспортного права. 93

501. Поєдинок В.В. Принцип недискримінації в угодах СОТ. 100

502. Бровченко І.О. Проблематика третіх осіб у зобов’язанні на прикладі майнової поруки. 107

503. Томчишен С.В. Особливості набуття акціонерним товариством права власності на державне майно, передане до його статутного фонду в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств. 112

504. Бурлаков С.Ю. Проблеми стягнення грошової компенсації замість відшкодування збитків або стягнення доходу при порушенні виключних прав на кінематографічний твір. 115

505. Бевзенко В.М., Мінько С.М. Особливості визначення підвідомчості публічно-правових спорів. 122

506. Пригуза П.Д. Конкурсне право та конкурсний процес. Теоретичні та практичні аспекти розвитку. 127

507. Рябота В.В. Права акціонерів у проекті Закону України “Про акціонерні товариства”. 142

508. Спіжов В.В. Засади цивільно-правової відповідальності банку за договором банківського вкладу (депозиту). 146

 

№ 4-2007

509. Кравчук Г.А. Перевезення вантажів залізницею: правове регулювання та судова практика (за матеріалами круглого столу). 43

510. Кравчук В.М. Підвідомчість корпоративних спорів. 69

511. Томчишен С.В. Особливості примусового погашення податкового боргу акціонерних товариств, створених державою в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств. 76

512. Жорнокуй Ю.М. Правова природа та сутність корпоративної відповідальності: теорія та шляхи визначення. 80

513. Джумагельдієва Г.Д. Хто може бути судовим експертом? 86

514. Гетманець О.П. Напрямки удосконалення внутрішнього бюджетного контролю. 91

515. Сакоян Д.І. Формування ефективної системи стандартизації та державного нагляду за додержанням стандартів, норм та правил: господарсько-правовий аспект. 94

516. Бевзенко В.М. Особливості правового статусу суб’єкта владних повноважень в адміністративному процесі. 99

517. Соловйова В.В. Проблеми спільного володіння майновими правами на об’єкт права інтелектуальної власності. 105

518. Іваненко О.А. Виникнення права на притримання. 116

519. Хамник М.М. Державний арбітраж: особливий орган державної чи судової влади в СРСР? Проблеми правового статусу. 125

520. Зорич Г.А. Відповідальність суб’єктів господарської діяльності за порушення екологічного законодавства. 132

 

№ 5-2007

521. Данилова Т.Б. Деякі питання застосування процесуального законодавства при вирішенні спорів, що виникають із Статуту залізниць України та перевезення вантажів залізницею. 12

522. Спасибо-Фатєєва І.В. Правова природа корпоративних відносин. 87

523. Вінник О.М. Правове становище інвестиційних фірм за законодавством Європейського Союзу (з точки зору адаптації українського законодавства до права ЄС). 100

524. Осетинський А.Й. Розвиток вітчизняного законодавства у сфері перевезень вантажів залізницею та деякі аспекти правозастосовчої практики. 110

525. Кологойда О.В. Розкриття інформації на фондовому ринку. 115

526. Найфлейш В.Д., Степанова Т.В. Окрема думка судді господарського суду. 125

527. Адамовська О.А. Зменшення судом розміру штрафних санкцій. 130

528. Павленко М.В. Внутрішньобанківський контроль як об’єкт правового регулювання законодавством України. 136

529. Хорт Ю.В. Обмеження переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії: порівняльно-правовий аналіз. 141

530. Славова Н.О. Кредитні спілки: поняття, класифікація, загальна характеристика. 147

531. Шиян О.А. Деякі актуальні питання права на земельну частку (пай). 150

532. Черналівський Є.О. Податкові наслідки застосування юридичної фікції при укладанні правочинів: прикладний аспект. 155

533. Стародубова О.А. Механізм реалізації контрольної функції Верховної Ради України у бюджетному процесі. 161

 

№ 6-2007

534. Бондаренко І.І. Проблемні питання розмежування компетенції у судах загальної юрисдикції. 11

535. Булгакова І.В. Актуальні проблеми застосування заходів забезпечення позову в господарському процесі. 14

536. Макода В.Є. Інтелектуальна власність в інноваційній і традиційній моделях розвитку. 18

537. Джабраілов Р.А. Закупівля товарів, робіт, послуг за рахунок коштів бюджету територіальної громади міста: проблеми правового забезпечення та шляхи їх подолання. 25

538. Соловйова В.В., Томчишен С.В. Особливості захисту від недобросовісного використання чужих позначень товарів (робіт та послуг). 32

539. Крат В.І. Переведення прав та обов’язків за договором як окремий спосіб захисту переважних прав. 43

540. Рєзнікова В.В. Договірне оформлення посередницьких правовідносин в Україні. 47

541. Когут Н.Д. Правові форми безоплатного отримання земельних ділянок юридичними особами. 57

542. Чупрун О.С. Місце аудиту в системі фінансового контролю (господарсько-правовий аспект). 65

543. Черналівський Є.О. Поняття, правові основи та правові принципи податкового планування. 71

544. Борденюк В.В. Порядок зайняття господарською діяльністю як предмет правового регулювання й об’єкт кримінально-правової охорони. 78

545. Глоба К.П. Кримінологічна характеристика особи, що вчиняє злочини у сфері приватизації майна. 85

546. Демченко С.Ф. Деякі проблеми судової практики вирішення корпоративних спорів. 94

547. Спасибо-Фатєєва І.В. З’ясування поняття та змісту корпоративних відносин та корпоративних прав як передумова вирішення корпоративних спорів. 99

548. Майданик Р.А. Проблеми судової практики з питань переважного права купівлі акцій закритих акціонерних товариств. 105

549. Яроцький В.Л. Проблеми захисту корпоративних прав, посвідчених акціями, у сфері їх обороту. 107

550. Бейцун І.В. Проблемні питання практики розгляду судами корпоративних спорів. 113

551. Остапович Г.М. Проблеми визнання недійсними установчих документів господарських товариств. 120

552. Васильєва В.А. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав. 127