Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 22 січня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
"Вісник господарського судочинства" № 1 за 2011 рік Друкувати

 

"Вісник господарського судочинства" № 1 за 2011 рік

 

          Зуєвич Л.Л., Богдан І.Й.  Функція "Intermezzo" новий погляд на питання наділення касаційних інстанцій компетенцією здійснення "допускного провадження".


Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України

 

Томчишен С.В. Правові наслідки перевищення повноважень органом управління господарського товариства та його представником при вчиненні правочину та інших юридично значущих дій.

 

Карпенко Л.В. Про підстави для розірвання іпотечного договору.

 

          Про відсутність у акціонерів права звертатися до суду за захистом прав чи охоронюваних законом інтересів акціонерного товариства поза відносинами представництва.

 

          Про виплату страхового відшкодування власникам автомобілів, що перебувають на гарантійному обслуговуванні у страхувальника, при виявленні заводських дефектів.

 

          Про правові наслідки розгляду загальними зборами акціонерного товариства питання, не включеного до порядку денного.

 

           Про відшкодування шкоди, заподіяної засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

 

Сторінка вченого (огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності господарського суду)

 

Самсін І.Л. Імператив професійної етики: межі справедливого втручання у поведінку судді.

Петечел О.Ю. Спрощена система оподаткування: до питання про визначення обсягу виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Журик Ю.В. До питання розмежування цивільних і господарських правовідносин та визначення місця антимонопольно-конкурентного права в системі права України.

Апанасенко К.І. Нормативно-правові засади державного санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері господарської діяльності.

Шаповалова О.І. Деякі проблемні питання права вимоги до продавця або до третьої особи.

Костицька І.О. Політико-правова природа представництва та представницького мандата виборних осіб.

Головкін О.В. Загальнотеоретичні засади побудови системи державного контролю та нагляду у сфері охорони довкілля в Україні.

Суярко Т.Д. Набуття права власності на нерухоме майно за давністю володіння: загальна характеристика умов володіння та об'єкта.

Булгакова І.В. Електронні докази в господарському процесі: поняття та порядок застосування.

Грудницька С.М. Проблема співвідношення понять "підприємство" і "юридична особа" в контексті правового інституціонального підходу.

Виговський О.І. Конвенція ЮНСІТРАЛ про міжнародні прості та міжнародні переказні векселі як етап уніфікації вексельного права.

Пригуза П.Д. Проблеми предмета регулювання відносин неспроможності та банкрутства в Україні.

Ткаченко О.Є. Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні.

Шкляр С.В. Підстави оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів АМК України (його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій.

Борденюк В.В. Деякі питання розмежування повноважень між адміністративними та господарськими судами.

Ониськів О.М. Правове регулювання використання та охорони земель смуг відведення залізниць.

Курчин О.Г. Договори на розміщення рекламної конструкції та  зовнішньої реклами.

Бєлкін М.Л. Актуальні проблеми обчислення строків подачі вимог кредиторів у справах про банкрутство.

 

Зарубіжний досвід

 

Абдуллоев Ф.А. Правосудие не может быть рекомендательным.