Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 22 січня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
"Вісник господарського судочинства" № 3 за 2011 рік Друкувати

"Вісник господарського судочинства" № 3 за 2011 рік

 

Зміст

 

Постанови пленуму Вищого господарського суду України

 

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 року №6 "Про деякі питання розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин".

 

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 року №7 "Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України".

 

Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України

 

  Томчишен С.В. Співвідношення правових інститутів дієздатності та недійсності правочину при визначенні наслідків перевищення повноважень членами органу управління господарським товариством.

 

Ковальський Д.В.  Про стягнення заборгованості, яка складається з основного боргу, пені, штрафу, трьох відсотків річних та інфляційних витрат, за спожиту електричну енергію.

 

Про стягнення заборгованості за поставлену продукцію (природний газ), а також пені, інфляційних нарахувань, 3% річних на підставі договору поставки.

 

Про обрахування перебігу строків позовної давності з моменту пред'явлення вимоги кредитора до боржника за договорами, в яких не визначено строк виконання відповідачем зобов'язаня з оплати поставленого товару.

 

Хомченков Д.М. Про зобов'язання орендаря усунути перешкоди у користуванні орендодавцем майном після закінчення строку дії договору оренди.

 

Про припинення провадження у господарській справі на підставі п.5 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з укладанням угоди про передачу спору на вирішення третейського суду.

 

Про визнання недійсним рішень засідання комісії по розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією, оформлених протоколами, та стягнення грошових коштів.

 

Сторінка вченого (огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності господарського суду)

 

Притика Д.М., Кондратова І.Д. Правові засади становлення судової влади в Україні.

Прилуцький Р.Б. Принципи господарювання і модернізація господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку.

Петечел О.Ю. Види перевірок за Податковим кодексом України.

Коритко Л.Я. Правове регулювання лісосплаву австрійським законодавством ХІХ ст.

Бородовський С.О. Проблеми правочину, що не відбувся.

Попко В.В. Правові засади функціонування Економічного і валютного союзу Європейського Співтовариства.

Демидова А.М. Фіктивне (умисне) банкрутство як спосіб зловживання правом суб'єктами господарювання.

Омельченко А.В. Організаційно-правовий зміст принципів і функцій державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.

Легенченко М.О. Припинення дії договорів оренди комунального майна внаслідок скасувальної обставини.

Заруднєв Є.О. Щодо ліквідації суб'єктів господарювання в Україні та Федеративній Республіці Німеччина.

Ніколаєва І.В. Мирова угода в процедурах банкрутства та виконавчого провадження.

Бєлкін М.Л. Проблеми удосконалення законодавства України про пайові інвестиційні фонди.

Шкляр С.В. Способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання органами Антимонопольного комітету України.

Шевченко Н.І. Захист прав заінтересованих осіб при реорганізації господарських товариств.

Куценко Є.М. Правове визначення стану довкілля та водних ресурсів як конституційна гарантія екологічних прав людини.

Попелюк В.П. До питання про розмежування контролю та нагляду у сфері господарювання.