Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 2 квітня 2023 Українська3English

\
\
\
\
\
\
"Вісник господарського судочинства" № 4 за 2011 рік Друкувати

 

"Вісник господарського судочинства" № 4 за 2011 рік

Зміст

 

Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" від 24.06.2011 р. № 708/2011 (витяг).

 

Законодавчий та нормативний матеріал

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю" від 12.05.2011 р.        № 3326-VI.

 

Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва" від 12.05.2011 р. № 3329-VI.

 

Закон України "Про внесення змін до статті 56 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку надсилання копії позовної заяви" від 19.05.2011 р. № 3382-VI.

 

Пленум Вищого господарського суду України

 

Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2011 року. Доповідь Голови Вищого господарського суду України В.І. Татькова  на Пленумі Вищого господарського суду України.

 

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 22 липня 2011 року № 8 "Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2011 року та завдання на друге півріччя 2011 року".

 

Рекомендації науково-практичної конференції

 

Рекомендації науково-практичної конференції "Становлення господарської юрисдикції в Україні - 20 років досвіду. Проблеми і перспективи".

 

Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України

 

Теньков С.О. Громадські обговорення містобудівної документації як предмет судового розгляду.

 

 Договірні способи захисту інтересів кредитора.

 

Зуєвич Л.Л. Про необхідність нотаріального посвідчення заяви учасника ТОВ    про його вихід із товариства.

 

Про відсутність новації у разі відсутності припинення первісного зобов'язання новим.

 Ковальський Д.В. Про стягнення безпідставно стягнутих коштів за послуги, пов'язані з перевезенням вантажів залізницею транзитом через територію України.

 

Про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним змін до Статуту товариства та зобов'язання державного реєстратора скасувати державну реєстрацію цих змін і доповнень.

 

Хомченков Д.М. Про вилучення майна з незаконного володіння та визнання права власності (за результатами набуття права власності на гуртожитки при приватизації цілісного майнового комплексу).

 

Про визнання частково недійсним договору оренди земельної ділянки.

 

Умрихін Д.Л. Про зобов'язання банку виплатити проценти за відсутності встановленого у договорі банківського рахунка розміру процентів та неприйняття банком вкладів на вимогу.

 

Щодо розірвання кредитних договорів у зв'язку з настанням світової фінансової кризи.

 

Якщо заставодавець дав згоду за рахунок заставленого майна забезпечити виконання зобов'язань новим боржником за кредитним договором, то припинення первісного зобов'язання новим (новація)  не відбулось, а змінене зобов'язання договору застави (іпотеки) є чинним і підлягає виконанню.

 

Сторінка вченого (огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності господарського суду)

Мілаш В.С. Правові аспекти укладення договорів суб'єктами господарювання в мережі Інтернет.

Коваль В.М. Спеціальна правова норма і спеціальний закон як категорії господарського права.

Беляневич В.Е. Дослідження Григорія Демченка про судовий прецедент.

Юринець Ю.Л. Міжнародно-правова охорона культурної спадщини в контексті міжнародних зобов'язань України: правозастосування та судова практика.

Похиленко І.С. Метод інституційних рекомендацій як один із методів господарського процесуального права.

Танцюра Л.О., Семеняк В.В. Деякі питання дисциплінарної відповідальності суддів.

Печуляк В.П. Особливості держаного регулювання у сфері лісового господарства на сучасному етапі: порівняльно-правові аспекти.

Апанасенко К.І. Зміни організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування: тенденції останнього десятиліття.

Бородовський С.О. Правочиноздатність фізичної особи як елемент її правосуб'єктності.

Вавженчук С.Я. Юридична природа договору ренти: теоретико-догматичний ракурс.

Стрижевська А.А. Деякі питання щодо визначення поняття сукупності злочинів.

Шкляр С.В. Підвідомчість справ з приводу оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України.

Тобота Ю.А. Щодо поняття принципу справедливості, добросовісності та розумності у цивільному праві.

Кутиркін А.А. Системне вирішення правових проблем Чорнобильської катастрофи.

Заруднєв Є.О. Забезпечення публічності інформації як засіб захисту інтересів третіх осіб з урахуванням досвіду ЄС та ФРН.

Бондар Н.П. Функції цивільного права як підстава розмежування цивільних правовідносин.

Гончарук Л.М. Основні права та обов'язки сторін договору концесії.