Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 2 квітня 2023 Українська3English

\
\
\
\
\
\
"Вісник господарського судочинства" № 5 за 2011 рік Друкувати

"Вісник господарського судочинства" № 5 за 2011 рік

 

Зміст

 

Законодавчий та нормативний матеріал.

 

Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 р. № 3674-VI

 

Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України

 

Зуєвич Л.Л.  Про відсутність підстав для визнання недійсними договорів у зв'язку із скасуванням рішень загальних зборів, якими голову правління було уповноважено на укладення відповідних договорів.

 

                   Про внесення змін до договорів оренди земель державної та комунальної власності в частині визначення розміру орендної плати у зв'язку з законодавчою зміною граничного розміру цієї плати

 

Ковальський Д.В., Хомченков Д.М. Порівняльний аналіз практики застосування Вищим господарським судом України норм цивільного законодавства та правових позицій, викладених в Інформаційних листах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

         Аналітичний огляд стану розгляду господарськими судами України справ зі спорів за участю іноземних інвесторів, підприємств з іноземними інвестиціями.

 

Ковальський Д.В. Про розірвання договору оренди земельної ділянки та припинення правовідношення за договором оренди.

 

            Про визнання недійсним договору пайової участі.

 

Хомченков Д.М. Про визнання права державної власності на нерухоме майно.

 

Стягнення збитків у вигляді неодержаних доходів (упущеної вигоди).

 

 

Сторінка вченого (огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності господарського суду)

 

Мамутов В.К. Підвищення ролі доктринального тлумачення у застосуванні господарського законодавства.

Осетинський А.Й. Окремі аспекти соціального захисту судді в сучасних умовах.

Сергєєв Р.С.  Енергетик - відмінник, почесний, заслужений.

Хорт Ю.В.  Проблеми правового регулювання інсайдерської діяльності в Україні.

Мельничук М.В., Сухацький А.П.  Проблеми правового регулювання виконання в Україні рішень міжнародних комерційних арбітражів.

 

Комарова О.С.  Способи захисту прав у спорах щодо залучення земельних ділянок комунальної форми власності до господарського обігу.

 

Очиченко О.Г. Неможливість виконання зобов'язання, спричинена помилкою.

 

Зуєва Л. Є.  Поняття принципів господарського процесу.

 

Вавженчук С. Я.  Дефініції основних конструктивних елементів договору ренти.

 

Апанасенко К.І.  Форми субсидування (державної підтримки) окремих галузей економіки.

 

Отрош І.М. Нерухомість: проблеми визначення поняття та ознак.

 

Тобота Ю. А.  Щодо поняття принципу справедливості, добросовісності та розумності у цивільному праві.

 

Бірюков О.М.  До питання удосконалення концепції законодавства про банкрутство.

 

Згама А.О.  Повноваження  суду апеляційної інстанції щодо перевірки законності та обґрунтованості судових актів у господарському процесі.

 

Опадчий І.М.  Проблеми відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову в господарському процесі.

 

Ольшанченко В.І.  Цивільно-правова відповідальність держави: теоретико-правовий аспект.

Бєлкін Л.М.  Проблеми публічно-правових наслідків укладання приватноправових договорів.