Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку Клікніть, щоб перейти на головну сторінку
1
Головна сторінкаКарта сайтуДопомога 22 січня 2022 Українська3English

\
\
\
\
\
\
"Вісник господарського судочинства" № 6 за 2011 рік Друкувати

Вісник господарського судочинства № 6   2011 р.

 

Зміст

 

Законодавчий та нормативний матеріал

 

Указ Президента України " Про відзначення державними нагородами України з нагоди 20-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України" від 01.12.2011 р. № 1094/2011 (витяг)

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки" від 08.09.2011 р. № 3713-VI

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг" від 22.09.2011 р. № 3795-VI

 

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 р. № 10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам"

 

Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 р. № 11 "Про деякі питання практики застосування розділу ХІІГосподарського процесуального кодексу України"

 

Лист Головного управління Державного казначейства України у м. Києві від 26.10.2011 р. № 06-04/5617-29388 "Про надання інформації (щодо реквізитів рахунка для сплати судового збору)"

 

Науково-реферативні огляди та узагальнення судової практики

 

Закурін М.К. Призначення судді господарського суду на посаду вперше: здобутки і проблеми

 

Зуєвич Л.Л. Аналіз судової практики застосування приписів частини другої статті 93 Господарського процесуального кодексу України з набранням чинності Законом України "Про судоустрій та статус суддів"

 

Інформаційні та оглядові листи Вищого господарського суду України

 

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 р. № 01-06/1623/2011 "Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм процесуального права"

 

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 р. № 01-06/1624/2011 "Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права"

 

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 р. № 01-06/1625/2011 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір"

 

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.11.2011 р. № 01-06/1642/2011 "Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів"

 

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 р. № 01-06/1626/2011 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю банків (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)"

 

Науково-практичний коментар рішень та постанов господарських судів України

 

Натха М.О., Самусенко С.С. Деякі питання захисту прав юридичних осіб і суб'єктів підприємницької діяльності в судовому порядку

 

Зуєвич Л.Л. Про неможливість застосування загальної судової процедури банкрутства зі стадії ліквідації банкрута після припинення банкрутства боржника за ліквідаційною процедурою, передбаченою особливостями статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

 

Ковальський Д.В. Про визнання недійсним з моменту укладення іпотечного договору та усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом виключення з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та з Державного реєстру іпотек записів щодо майна, яке є предметом іпотечного договору

 

Про розірвання кредитного договору через істотне порушення з боку банку умов цього договору

 

Хомченков Д.М. Про стягнення з боржника інфляційних нарахувань на суму боргу, трьох процентів річних та перні внастілок повернення банківського вкладу з порушенням встановленого договором банківського вкладу строку

 

Стягнення процентів за користування чужими грошовими коштами, нарахованих на суму попередньої оплати за договором поставки

 

Сторінка вченого (огляди законодавства, судоустрою та судочинства, організації діяльності господарського суду)

 

Притика Ю.Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів

Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання

Прилуцький Р.Б. Ще раз до проблеми розмежування предметів господарського та цивільного права

Мельничук М.В. Нормативно-правова регламентація сфери протидії легалізації доходів

Бєлкін Л.М. Система та взаємодія суб'єктів публічної адміністрації щодо запобігання сумнівним банкрутствам

Микитенко Л.А. Щодо деяких питань, пов'язаних з дозволом на розміщення об'єкта торгівлі, у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України

Попова А.В. Поняття, ознаки та види біржових правовідносин

Іваненко Л.М. Сутність державного регулювання у сфері захисту прав споживачів

Коструба А.В. Класифікація правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві України

Апанасенко К.І. Юридична природа дозвільних відносин у сфері господарської діяльності

Бутирський А.А. Правове регулювання вирішення торгових спорів у Республіці Болгарія

Бакалінська О.О. Застосування оціночних категорій цивільного права у конкурентному законодавстві України

Сергєєв Р.С. Позбавлення ліцензій енергопостачальників - крок до банкрутства?

Ніколаєва І.В. Дії, що відбуваються у виконавчому провадженні під час процедури розпорядження майном боржника

Бажанов В.О. Види авторських договорів