Вітаємо Вас на сторінках сайту Вищого господарського суду України!

Господарські суди як суди спеціалізовані здійснюють правосуддя у господарських відносинах. Їх завданням є захист на засадах верховенства права гарантованих Конституцією України та законами України прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин.

Сьогодні вкрай важливо сформувати в суспільстві впевненість у тому, що в суді можна одержати надійний судовий захист. Ми усвідомлюємо, що від того, як суспільство сприймає закладені в основу реформ ідеї і підтримує їх, багато в чому залежить результат здійснюваних нововведень у судово-правовій сфері.

Основою нашої сьогоднішньої стратегії є готовність надати громадськості інформацію про діяльність господарських судів, тому ми спрямовуємо зусилля на забезпечення максимальної відкритості такої інформації.

З нашого сайту можна дізнатися про функціонування місцевих та апеляційних господарських судів, Вищого господарського суду України. Ми докладемо зусиль, щоб інформація на сторінках сайту відображала всі аспекти діяльності господарських судів України і була актуальною та корисною. Ласкаво просимо до сайту Вищого господарського суду України.

Господарські суди відкриті для спілкування.