Європейський суд з прав людини

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Рішення щодо України, винесені Європейським судом з прав людини